Sisällöt

Millaisia sisältöjä BSCW:ssä voi olla?

Ryhmän jäsenet voivat BSCW:ssä tuoda, luoda ja jakaa erilaista materiaalia, kommentoida ja käydä pienimuotoisia keskusteluja sekä koordinoida aikatauluja yhteisen kalenterin avulla. Sisältöinä voi olla esim. erilaiset dokumentit, kommentit ja muistilaput, www-linkit, hakukoneen talletetut tulokset ja kansiot. BSCW soveltuu hyvin esim. seminaarityöskentelyn tueksi, luentojen välillä järjestettävän verkkokeskustelun apuvälineeksi tai henkilökohtaiseksi verkkomateriaalipankiksi. Opiskelijat voivat ottaa BSCW:n käyttöönsä myös itsenäisesti, ilman opettajan tukea esim. vapaamuotoisten opintopiirien organisoimiseksi.

Seuraavassa on lueteltu erilaisia objekteja joita voidaan jakaa:

Dokumentti.

Kaikki tiedostomuodot ovat mahdollisia, mikäli käyttäjällä on ohjelma käytössään.

HTML tai tekstitiedosto.

Näitä tiedostomuotoja voi editoida suoraan BSCW:n käyttöliittymässä.

Kansio.

Dokumentteja voidaan ryhmitellä eri teemakansioihin, joihin voi sallia vain tiettyjen jäsenten pääsy.

Keskustelu tai kommentti.

Kommentteja (notes) voidaan lisätä suoraan dokumentin yhteyteen tai itsenäiseksi keskusteluketjuksi.

Kalenteri.

Ryhmällä voi olla henkilökohtaisten kalenterien lisäksi yhteisesti jaettu kalenteri.

Linkki

www-sivun osoite, joka voi sijaita missä tahansa internetissä tai BSCW:n sisällä.

Internet-hakutulos

Haku voidaan tallettaa yhtenä linkkinä, jolloin haun tulosten ensimmäiset 10 osumaa näkyvät.

Kun klikkaat dokumenttia, selain avaa sen omaan ikkunaan tai kohdeohjelmaan, mikäli se tunnistaa tarvittavan ohjelman (esimerkiksi MS Word-ohjelman kaikilla .doc -päätteisillä dokumenteilla). Mikäli dokumenttien avaamisessa ilmenee ongelmia, kannattaa aina määritellä dokumentin tyyppi (MIME-type) sekä nimetä dokumentti (esim. tiedostonimi.pdf) ilman erikoismerkkejä ja skandimerkkejä.