Musiikkia myös kuulovammaisille lapsille

Musiikin harrastamisen hyödyistä kielen ja kognition kehittymiselle on viime aikoina tullut paljon uutta tutkimustietoa (katsaus aiheesta: Torppa & Huotilainen, Puhe ja kieli 2010, http://ojs.tsv.fi/index.php/pk/article/view/4738). Kuulovammaiset lapset ovat kielen oppijoina erityisasemassa, sillä esimerkiksi kuulolaitetta tai sisäkorvaistutetta käyttävä lapsi kohtaa puheen havaitsemisen ja tuottamisen oppimisessa suurempia haasteita kuin normaalisti kuuleva lapsi. Musiikin harrastamisesta näyttää uusimpien tutkimusten mukaan olevan erityistä hyötyä juuri sellaisille lapsille, joilla on kuulovamman tai muun syyn aiheuttama erityinen ongelma puheen oppimisessa.

Kuulovammaiset lapset ja nuoret ovat musiikin kuluttajia siinä missä muutkin (ks. aiheeseen liittyvä lopputyö: https://www.theseus.fi/handle/10024/14809). Sisäkorvaistutetta käyttävät lapset osallistuvat kouluissa ja päiväkodeissa musiikkihetkiin muiden mukana, ja nauttivat musiikista (ks. Iina Reinikaisen pro gradu –työ: https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/18984/URN_NBN_fi_jyu-200810075792.pdf?sequence=1). Nämä lapset hyötyisivät musiikin harrastamisen tukitoimista, kuten puheen havaitsemisen ja oppimisen kannalta mietitystä musiikkia hyödyntävästä puhemuskarista. Näitä puhemuskareita löytyy ainakin Helsingistä ja Espoosta ja ne toimivat Linforsin säätiön (http://lindforsinsaatio.net/) tuella kehitettyjä materiaaleja hyödyntäen.

Puheterapeutti Ritva Torppa tekee väitöskirjaansa Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksella. Väitöskirjassa tutkitaan sisäkorvaistutelasten ja –nuorten aivoja ja kielen havaitsemisen kykyjä. Erityisesti Torppaa kiinnostaa se, millä tavoin musiikin harrastaminen voisi helpottaa istutteen käyttäjän kuulotaitoja: äänteiden havaitsemista, äänenpainojen ja äänenkorkeuden muutosten havaitsemista sekä melussa kuulemista. Videolla CICERO Learning –verkoston Aivot, oppiminen ja koulutus –professori Minna Huotilainen haastattelee Ritva Torppaa liittyen uuteen, vuoden 2015 alussa ilmestyvään tutkimukseen.

Musiikin hyöty kuulovammaisille from CICERO Learning on Vimeo.