Venäjä Suomen Mediassa

Hankkeen tavoitteena on tuottaa monipuolista uutta tietoa siitä, millaista kuvaa Venäjästä ja venäläisistä suomalainen media välittää. Tätä tietoa verrataan kansalaisten kokemuksiin median tuottamasta Venäjä-kuvasta ja median suhtautumiseen muihin Suomen kannalta tärkeisiin maihin.

Tulokset on koottu kirjaan Lotta Lounasmeri (2011) (toim.). Näin naapurissa: Median ja kansalaisten Venäjä-kuvat. Tampere: Vastapaino.

Hankkeen johtaja:
professori Hannu Nieminen
Aika: 1.10.2009 – 3.11.2011

Hanke toteutettiin yhteistyössä Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskuksen (COMET) kanssa. Hankkeen vastullisina tutkijoina toimivat FT Markku Kangaspuro, YTT Pentti Raittila, KTM, YTM Lotta Lounasmeri.