IieP Immigrant inclusion by eParticipation

Projektin tavoitteena on tuoda yhteen kansalaisyhteisöjen (maahanmuuttajien) työkalut/välineet, toimintatavat ja käsitteet ja hallinnon ylhäältä alaspäin tapahtuvat osallistamiskäytännöt ja teknologiat. Hankkeen tuloksina luodaan:

a) Hyvät käytännöt ja toimintamallit, jotka helpottavat informaatio- ja viestintätekniikoiden käyttöä maahanmuuttajayhteisöjen ja hallinnon välillä,
b) Selkeä käsitys siitä, miten ylikansalliset toiminnot helpottaisivat e-osallistamista ja e-osallistumista maahanmuuttajayhteisöjen ja hallinnon välillä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajayhteisöt ja viranomaistahot kolmessa Baltian maassa (Suomi, Viro ja Ruotsi).  Pilottiryhmät tulevat olemaan Suomessa Lahdessa ja Kotkassa.

Hankkeen johtava partneri: Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Lahden yksikkö, (Suomi). Muut partnerit: Tallinnan yliopisto, (Viro), Södertörnin yliopisto (Ruotsi), Helsingin yliopisto, Viestinnän laitos (Suomi) ja Oikeusministeriö (Suomi). Hankkeen rahoittaa Central Baltic Interreg IV A Ohjelma ja Etelä-Suomen lääninhallitus.

Projektia johti CRC:ssä Sinikka Sassi.
http://iiep-project.eu/