Nuorten sosiaalinen liikehdintä mediayhteiskunnassa – vertaileva tutkimus Helsingin ja Lontoon lähiöistä

Monitieteinen hanke tarkastelee nuorisoon liittyvien sosiaalisten ongelmien rakentumista. Hanke yhdistää media- ja nuorisotutkimuksen näkökulmia ja siinä vertaillaan Helsingin ja Lontoon lähiöitä ja kahden maan medioita. Tutkimus toteutetaan yhdessä Nuorisotutkimusseuran kanssa.

» Lisätietoja hankkeen blogisivulla