Mediastrategiat: Päättäjät, lobbarit ja journalismi

Mediastrategiat: Päättäjät, lobbarit ja journalismi –projekti tarkastelee yhteiskunnan tärkeimpien päättäjien ja heidän taustayhteisöjensä media- ja vaikuttamisstrategioita. Julkisuuden hallinnasta on tullut tärkeä osa niin puolueiden, yritysten, eturyhmien kuin kansalaisjärjestöjenkin toimintaa. Samalla vaikuttajaviestintään ja lobbaukseen on tullut uusia tekijöitä ja käytäntöjä.

Tutkimus analysoi (i) media-analyysin avulla miten suomalaiset päättäjät käyttävät journalismia maineenhallinnassa ja miten he rakentavat imagoaan journalismin kautta sekä (ii) selvittää haastattelututkimuksella, ketkä ovat tämän hetken tärkeimpiä ja taitavimpia julkisuudenhallinnan ja vaikuttajaviestinnän ammattilaisia Suomessa ja millä eri strategioilla he pyrkivät vaikuttamaan mediaan ja erityisesti journalismiin.

Hanke toteutetaan Helsingin yliopistossa sosiaalitieteiden laitoksella. Hanke toimii kiinteässä yhteydessä alan eurooppalaiseen tutkimusverkostoon ja siihen liittyy projekti, jossa vertaillaan PR-sektorin kehitystä muihin Pohjoismaihin. Hanke kestää kaksi vuotta elokuusta 2012 heinäkuuhun 2014.

Tutkijat:

Dosentti Anu Kantola (tutkimusjohtaja), anu.kantola@helsinki.fi

VTT Lotta Lounasmeri, lotta.lounasmeri@helsinki.fi

Rahoittajat: Helsingin Sanomain SäätiöSuomen Kulttuurirahasto