Tutkimus: Mediasisältöjä jakaa verkossa vain pieni osa suomalaisista

Mediayhtiöille sisällön jakaminen verkossa on yhä arkipäiväisempää. Merkittävään osaan mediayhtiöiden sisällön jakelijoina ovat nousemassa tavalliset internet-käyttäjät, jotka voivat välittää sisältöä tutuilleen esimerkiksi Facebookin kautta.

Tuoreen Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan mediasisältöjen jakaminen verkossa ei ole kuitenkaan vielä kovin yleistä, sillä päivittäin sisältöjä jakaa vain muutama prosentti suomalaisista. Eniten jaetaan uutisia ja valokuvia. Sen sijaan toisten jakamaa sisältöä kulutetaan enemmän, kun reilu 20 prosenttia lukee päivittäin toisten – esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai sähköpostissa – jakamia uutisia.

Tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat kaksijakoisesti sekä halukkaita pysymään näkymättömissä verkossa että toisaalta jakamaan sisältöä. Median toimintaan osallistumiseen on kuitenkin hyvin vähän halukkuutta. Nuoret ovat odotetusti kaikkein innokkaimpia jakamaan sisältöä sekä vaikuttamaan ja osallistumaan verkossa.

Sähköpostia käytetään eniten

Tutkimuksen mukaan internetin käyttötavat ovat pysyneet Suomessa melko samanlaisina aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna. Keskeisiä käyttömuotoja ovat sähköposti, lehtien lukeminen ja tiedonhaku. Yhteisöpalveluiden, erityisesti Facebookin, käyttö on yleistä.

Pöytäkone ja kannettava tietokone ovat edelleen yleisempiä laitteita, joilla internetiä käytetään, mutta älypuhelimien ja tablettitietokoneiden nousu on selvää. Mobiililaitteilla internetin käyttö on melko samanlaista kuin perinteisillä tietokoneilla, sillä yleisempiä käyttötarkoituksia ovat sähköposti, lehtien lukeminen ja yhteisöpalveluiden käyttäminen.

”Mobiilit mediasisällöt: Sisältöjen tuottaminen, jakelu ja kulutus sosiaalisessa mediassa” -tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten internetkäyttäjien tapaa kuluttaa, kierrättää ja jakaa mediasisältöjä sosiaalisessa mediassa. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin mobiililaitteiden käyttöä mediasisältöjen kuluttamisissa ja jakamisessa sekä asennoitumista sosiaalisessa mediassa osallistumista ja sisältöjen jakamista kohtaan.

Keskiviikkona 11.12. julkaistu tutkimus perustuu kyselyyn, johon vastasi 1081 suomalaista verkon käyttäjää. Sen toteutti Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitokseen kuuluva Viestinnän tutkimuskeskus CRC. Tutkimushanke on Helsingin Sanomain Säätiön rahoittama.

Tutkimusraportti (pdf)

Tutkimuksen tekijöiden yhteystiedot:

  • Dosentti Janne Matikainen, (09) 191 24369, janne.matikainen@helsinki.fi
  • TaT, tutkimuspäällikkö Mikko Villi, (09) 191 22792, mikko.villi@helsinki.fi