Andrea Butcher

Andrea Butcher

Olen antropologi ja ihmismaantietelijä. Sosiaalisen ja luonnon monimuotoiset yhteenkietoutumat kiinnostavat minua, ja  erityisosaamisaluettani on antibioottiresistenssin sosiaalitieteellinen tutkimus. Väitöskirjatutkimukseni Aberdeenin yliopistossa kulki kiinnostavia materiaalisuuksien reittejä käsitellen rituaaliseremonian, geomantian ja paikallisten jumaluuksien roolia Himalajalla eritoten ympäristöön, kehitykseen ja terveyteen liittyvissä poliittisissa kysymyksissä. Sen jälkeen toimin antropologian luennoitsijana Exeterin yliopistossa, jossa tieteen ja teknologian tutkimuksen filosofiat vaikuttivat minuun; olen  hyödyntänyt niitä selittääkseni paremmin terveyden ja ympäristön moraalisia kosmologioita Himalajan kehityskohtaamisissa.

Exeterin yhteistyökumppanuuksien myötä kiinnostuin antibioottiresistenssin sosiaalitutkimuksesta, ja toimin tutkijatohtorina kansainvälisessä ja monitieteellisessä kollaboraatiossa, joka tarkasteli  antibioottien käytön sosioekonomisia taustatekijöitä Bangladeshin vesiviljelyn teollisuudessa. Ymmärryksen kasvaessa (vesi)ympäristöjen roolista AMR:n syntymisessä ja leviämisessä käännän huomioni siihen, kuinka sosioekonomiset muutokset ja kehitys – esimerkiksi kiihtyvä ruoantuotanto, terveydenhuollon jakelun muutokset tai urbaanien vesijärjestelmien laajeneminen – stimuloivat AMR:n kehittymistä ja kiihtymistä lisääviä ympäristömuutoksia. Lisäksi olen kiinnostunut siitä, kuinka nämä muutokset avaavat uusia reittejä AMR:n siirtymiseen ihmisten, ei-inhimillisten eläinten ja ympäristön välillä. Olen äskettäin liittynyt tutkijatohtoriksi Helsingin yliopiston sosiologian tieteenalan AMRIWA-projektiin. Paikka tarjoaa minulle mahdollisuuden seurata näitä kiinnostukseni kohteita mikrobien tarkastelun kautta kehityksen sosiaalisessa kontekstissa Länsi-Afrikassa.