Johanna Nurmi

Johanna Nurmi toimii tutkijatohtorina Turun yliopiston Sosiaalitieteiden laitoksella. Hänen tämänhetkinen tutkimuksensa kartoittaa ja analysoi rokotteista kieltäytymistä ja rokotekriittisyyttä pohjautuen kenttätyöhön rokotekriittisten perheiden sekä lasten ennaltaehkäisevän terveydenhuollon työntekijöiden parissa. Microbial Lives -projektissa hän analysoi käytäntöjä, jotka muodostuvat kun uusi mikrobiologinen tutkimustieto siirtyy vaihtoehtoisia terveyskäsityksiä omaavien vanhempien käyttöön. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti ’vaihtoehtoiset’ synnytyskäytännöt sekä lääkkeiden (erityisesti antibioottien) ja rokotteiden välttämiseen tähtäävät terveyskäytännöt.

Nurmi johtaa Terveys, tieto ja asiantuntijuus -hanketta (Emil Aaltosen säätiö 2018-2020), joka tarkastelee vaihtoehtohoitoihin ja rokotteisiin liittyvää lääketiedekriittisyyttä Suomessa viimeisen 100 vuoden aikana. Hän on myös mukana toimittamassa uusia terapeuttisia käytäntöjä käsittelevää teosta Assembling Therapeutics: Subjectivity, Materiality and Politics in New Therapeutic Practices (Routledge, 2019).