Mikrobien sosiaaliset elämät: Etnografia antimikrobiresistenssistä globaalissa kontekstissa

Antibiootit ovat mahdollistaneet ihmisten eliniän pitenemisen ja terveemmän elämän. Nyt länsimainen lääketiede on uhattuna, kun bakteerien vastustuskyky antibiooteille on lisääntynyt, eikä uusia lääkkeitä ole tarjolla. Antimikrobiresistenssi (AMR) onkin mm. Maailman Terveysjärjestön mukaan kriittinen haaste ihmiskunnalle. Yhteiskuntatiede voi tuoda uusia näkökulmia ja ratkaisuja tähän ongelmaan, koska resistenssi on osaltaan peräisin tavoistamme käyttää liikaa antibiootteja ja hyödyntää niitä myös ruoantuotannossa. Projekti esittääkin, että vaikka AMRn mekanismit ovat biologisia, se on seurausta sosiaalisista toiminnoista. Projekti lisää ymmärrystä siitä, miten AMR leviää ja kuinka sen leviämistä voi ehkäistä. Laadullisin ja tilastollisin menetelmin toteutettavassa projektissa tarkastellaan erilaisia maantieteellisiä alueita, joissa AMRä esiintyy. Projekti tuottaa uutta tietoa hyödyntäväksi kansainvälisessä ja kansallisessa terveyspolitiikassa ja lääketieteellisessä tutkimuksessa.