Matkailuterveyden ja rokotetutkimuksen sosiaaliset ulottuvuudet

Projektissa tarkastellaan suomalais-kansainvälistä Länsi-Afrikan Beninissä Helsingin yliopiston ja Scandinavian Biopharman toteuttamaa rokotetutkimusta (ks. tutkimusmatka.com). Rokotetutkimusta varten noin 800 suomalaista tutkimukseen osallistujaa matkustaa kahden viikon ajaksi Beninin Grand-Popoon, jossa sijaitsee myös matkan järjestämiseen osallistuvan Villa Karon kulttuurikeskus ja taitelijaresidenssi (villakaro.org).

Tarkoituksena on kerätä tietoa rokotetutkimusta ympäröivistä ja sen mahdollistavista sosiaalisista suhteista vapaaehtoisten osallistujien, tutkijoiden sekä paikallisen yhteiskunnan näkökulmista. Pyrimmekin nostamaan tutkimukseen osallistuvien matkailijoiden ja ympäröivän yhteisön kokemukset keskiöön, sekä tarkastelemaan lääkekokeen ja matkailun yhteisöllisiä vaikutuksia Beninissä.

Projektin lähtökohta on, että monitieteinen tutkimus ja erityisesti lääketutkimuksen yhteistyö sosiaalitieteilijöiden kanssa lisää lääketieteellisen tutkimuksen eettisyyttä, sosiaalista vastuuta ja yhteiskunnallista merkittävyyttä, erityisesti kun tutkimusta tehdään kehittyvissä maissa. Kysymme mm.

Millaisia eettisiä kysymyksiä liittyy kehitysmaakontekstissa toteutettavaan lääkekokeeseen? Millainen kokemus rokotetutkimukseen osallistuminen on suomalaiselle matkailijalle? Entä miksi matkalle lähdetään? Millaisia sosiaalisia vaikutuksia tutkimuksella ja sen mukanaan tuomalla turismilla on paikalliseen yhteisöön?

 

Taustaa

Lääketieteelliseen tutkimukseen, organisaatioihin ja käytänteisiin kohdistuva sosiologinen tutkimus tarkastelee kliinisten koe-asetelmien yhteen tuomia sosiaalisia ryhmiä; yhteisöjä, osallistujia ja tutkijoita. Lääketieteellisten tutkimusten sosiaalisia vaikutuksia paikallisiin yhteisöihin on kansainvälisten eettisten säädösten mukaan aina seurattava, mutta sitä pidetään ratkaisevana myös kokeiden menestyksekkään toteutuksen näkökulmasta. Sosiaalitieteellinen tutkimus on osaltaan mukana ennakoimassa neuvottelujen, väärinkäsitysten ja eettisten huolenaiheiden alueita.  Koe-asetelmat, joissa keskitytään länsimaisiin matkailijoihin näin rikkoen globaalien lääkekokeiden valta-asetelmia, ovat harvinaisia ja siksi erityisen kiinnostuksen kohteena. Lääketieteellisten ja sosiaalitieteellisten näkökulmien yhdistäminen voi johtaa rikkaampaan ymmärrykseen ja tehokkaampaan globaaliin terveyspolitiikkaan.