Salla Sariola

Salla Sariola

Salla Sariola on Yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa (2018-) sekä vanhempi tutkija Ethox-nimisessä tutkimusryhmässä Oxfordin yliopistossa. Sariola on kiinnostunut lääketieteen sosiaalitutkimuksesta, ja tutkimuksessaan hän on tarkastellut kansainvälisten terveysinterventioiden ja lääketutkimuksen politiikkaa ja etiikkaa. Toinen Sariolan keskeinen kiinnostuksen kohde on sukupuoli ja seksuaalisuus, ja hän on tutkinut seksityötä tekeviä naisia etelä-Intiassa, pyrkien etnografiassaan Gender and Sexuality: Selling Sex in Chennai laajentamaan sosiaalista ymmärrystä naisten elämästä ja kokemuksista vastapainona lääketieteelliselle diskurssille, jolla heistä yleensä kirjoitetaan. Tällä hetkellä Sariola on kiinnostunut terveyteen, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvästä kansalaisaktivismista, jota hän on tutkinut Intiassa ja Keniassa. Lisäksi Sariola on toiminut Science and Technology Studies -lehden päätoimittajana tammikuusta 2016 alkaen.