Tutkijoille kysely elektronisten julkaisujen tarjonnasta

Linkki kyselyyn Kansallinen elektroninen kirjasto FinELib kyselee tutkijoilta tieteellisten julkaisujen tarjonnasta ja sen puutteista sekä elektronisten julkaisujen käyttöön liittyvistä ongelmista. Kysely on suunnattu FinELibin jäsenorganisaatioissa työskenteleville; FinELib-konsortio muodostuu suomalaisista yliopistoista, ammattikorkeakouluista, tutkimuslaitoksista ja yleisistä kirjastoista.

Kyselyn tuloksia käytetään sekä konsortiossa että sen jäsenorganisaatioissa parempien e-aineistopalvelujen kehittämisessä. Vastausaika päättyy 16.10.2011.

Lisätietoja: http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib/finelib_konsortio/hankkeet/kayttajakysely.html sekä Facebookista