Categories
DiGiPESU

Kurssiassistentit ja korona: Internationalization at home

Kielikeskuksen kurssiassistenttiohjelma on myös digitaalisesti todellinen menestystarina. Ohjelma on olemassa, pienin modifikaatioin, nykyisessä muodossaan v. 2013 alkaen. Kielikeskus on kehittänyt toimivan rakenteen, joka käsittää muun muassa ohjelman johdannon, mukana olevat workshopit ja kurssiassistenttien tehtävien dokumentaation (lokikirja). Opettajat, joilla on kurssiassistentteja, tapaavat lukukauden lopussa ja keskustelevat yhdessä. Poikkeavan lukuvuoden 2020-2021 aikana Lasse ja Merijn huolehtivat menestyksekkäästä toteutumisesta. Suuri kiitos tästä! Kiitos myös Suvi Kotkavuorelle, joka jakoi meille täsmällisesti vuoden alussa arvokkaita kokemuksiaan haastatteluista kurssiassistenttien kanssa.

Tavoitteet (1)

Kun tarkastellaan koronasta pakottavasti johtuvaa opiskelua ja opetusta online-ympäristössä positiivisessa mielessä, täytyy mainita kyky out of the box –ajatteluun. Moni asia, mikä oli mahdollista myös ennen uutta normaalia, sai nyt mahdollisuuden. Nina Sulonen korosti artikkelisaan kurssiassistenttiohjelmasta (s. 44-62), että new aspects into language teaching and learning and ‘internationalization at home’ ovat assistenttiohjelman oleellisia tavoitteita. Korona antoi ‘internationalization at home’ –konseptille uuden konkreettisen merkityksen: internationalization in one’s own four walls.

Assistenttien tehtävät

Avoimmuus uusille näkökulmille ja digitaalisten ympäristöjen hyödyntäminen mahdollistivat kurssiassistentti-ohjelman jatkumisen myös pandemia-aikana. Koronasta johtuen tänä vuonna oli selvästi tavallista vähemmän kurssiassistentteja, mutta joustamalla ja verkostoitumalla moni asia mahdollistui: myös harjoittelijoista Saksan kulttuurikeskuksesta Tampereella ja DAAD:n kieliassistentti – digitaalisesti Bremenistä – tuli kurssiassistentteja saksan kielen kursseilla. Esimerkiksi Martin Tampereen kulttuurikeskuksesta osallistui Nina Dannertin tekstikurssille virtuaalisesti ja luki tekstejä saksalais-romanialaisen kirjallisuuden Nobel-palkitun Herta Müllerin kirjasta. Tätä seurasi virtuaalinen maantuntemuksen matka Romaniaan Banaatin alueen svaabien luokse.

Assistentteihin linkittyvät mahdollisuudet ovat yhtä moninaisia kuin kurssien osallistujien persoonallisuudet, kurssien sisällöt ja vuorovaikutuksen muodotkin. Tärkeitä assistenttien aktiviteetteja voidaan hyödyntää modifikoidusti virtuaalisessa opiskelympäristössä: ääntämisharjoitukset, suullinen kommunikaatio ja pienryhmäaktiviteetit ovat mahdollisia breakout rooms -tiloissa ja muilla alustoilla. Työkalut, kuten Moodlen keskustelufoorumit, näyttivät – kenties aiemmin aliarvioidun –  potentiaalinsa. Kurssiassistenttien organisoima teemaryhmien moderointi foorumeilla, joka oli verkko-oppimisessa välttämätön aktiviteetti esimerkiksi IDEAL-kurssilla, onnistui tänä vuonna paremmin kuin koskaan. Myös monikielisiä tapahtumia, kuten multilingual workshop, voitiin järjestää kurssiassistenttien kanssa.

 

DiGiPESU

DiGiPESU on Kielikeskuksen vapaaehtoinen työryhmä, joka ei luo normatiivisia ohjeistuksia. Kyseessä on vapaavalintainen avoin foorumi, jonka tavoitteen on helpottaa käytäntöön keskittyvää lähestymistä digitaalisiin ympäristöihin. DiGiPESUn tarkoitus on informoida digitaalisten mahdollisuuksien käytöstä, muun muassa miten kurssiassistentteja voidaan hyödyntää digitaalisesti. Käytännöstä käytäntöön. Kun tiedostaa tekniset mahdollisuudet (ja on osittain niitä kokeillut), voi laajentaa mahdollisesti myös opetuksen ja metodien spektriä. Näin on mahdollista reagoida joustavasti muutoksiin.

 

Tavoitteet (2)

Tätä kirjoitusta luetaan nyt mahdollisesti tabletilla aurinkoisella terassilla ihmisten, kukkien ja perhosten ympärillä. Silloin unohtuu menneen korona-talven poikkeuksellinen kylmyys, harmaus ja monia vaihto-opiskelijoita kohdannut yksinäisyys. Internationalization abroad ei ollut suurimmalle osalle mahdollista suunnitelmin mukaisesti. Nina Sulonen mainitsee artikkelisaan seuraavat ensimmäiset tavoitteet: 1) integrating international students into our University community, 2) giving the international students the possibility to meet local students. Toivottavasti kurssiassistentti-ohjelma saavutti myös nämä tavoitteet ainakin osittain. Oikea nest warmth ja fyysinen läsnäolo eivät voi eikä niiden tarvitse korvata digitaalista ympäristöä. Mutta korona-vuoden opetus on, että digitaaliset apuvälineet/työkalut voivat tukea kurssiassistenttien tehtäviä.

Zoom-ikkunan näkymä
Kuva: Saksalaiset kurssiassistentit Johanne, Amely ja Kilian esittäytyvät zoomin videon kautta IDEAL-kurssin osallistujille. Christian Niedling yläoikealla.

Christain Niedling

FT, yliopistonlehtori, saksan kieli

Helsingin yliopiston kielikeskus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *