DiGiPESU

Helsingin yliopiston kielikeskus käynnisti loppuvuodesta 2020 sisäisen kehittämishankkeen. Hankkeessa luodaan digipedagoginen suunnitelma (DiGiPESU) Kielikeskuksen verkko- ja monimuoto-opetuksen kehittämiseksi ja tukemiseksi. DiGiPESUn tarkoitus on lisätä merkittävästi Kielikeskuksen monimuoto- ja verkkokurssitarjontaa. Tähän tavoitteeseen pääsemiseen hanke tuottaa konkreettisia askeleita opettajan digipedagogisen suunnittelun tueksi. Lähtökohtana on tehdä verkko-opetuksen pedagogisista valinnoista ja mahdollisuuksista saumaton osa opettajien päivittäistä työtä.

Hankkeessa on keväällä 2020 hahmotettu seuraavia kokonaisuuksia:

  • käsiteviidakon selkiyttäminen
  • Kielikeskuksessa jo oleva osaaminen vahvaan käyttöön
  • pedagoginen näkemys ja toteutus
  • digitaaliset välineet ja mahdollisuudet
  • verkko-opetuksen työkuorma

Lue hankkeen taustoista Kielikeskuksen blogista.