Green Paths -reittiopas edistää terveellistä ja aktiivista matkustamista

Age Poom, Joose Helle, Tuuli Toivonen

Uusi Green Paths -reittiopas auttaa valitsemaan hiljaisemman ja ilmanlaadultaan parhaan pyöräily- ja kävelyreitin.

Pääkaupunkiseudulla toimivan reittityökalun suositukset perustuvat reaaliaikaiseen tietoon ilmanlaadusta sekä kaupungilla tehtyihin melutasomittauksiin. Sovelluksen avulla liikkuja välttää vilkkaasti liikennöidyt kadut, mutta pääsee silti perille kohtuullisessa ajassa.

Helsingin yliopiston Digital Geography Lab -tutkimusryhmä on kehittänyt Green Paths -reittityökalun auttamaan jalankulkijoita ja pyöräilijöitä löytämään miellyttävimmät reitit. Nyt julkistettu sovellus on prototyyppi, joka toimii Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueella.  Näissä kunnissa on saatavilla sovelluksen tarvitsemaa dataa.

Yleensä reittioppaat tarjoavat nopeimpia tai lyhimpiä reittejä, mutta miellyttävyyttä ja terveellisyyttä ei huomioida. Ohjaamalla pyöräilijät ja kävelijät miellyttävämpään matkaympäristöön reittiopas pyrkii edistämään kaupunkiliikkujien terveyttä ja hyvinvointia. Tutkimusryhmämme toivoo reittioppaan edistävän myös ilmastollisesti vastuullista ja kestävää kaupunkiliikennettä.

Kätevintä on tarkastella vaihtoehtoisia reittejä ennakkoon matkapuhelimesta ja tietokoneelta. Erityisesti kävelijä voi myös seurata hieman mutkikkaampaa reittiä matkan aikana. Sovelluksen saa myös puhelimen avausnäyttöön sekä iOS- että Android -puhelimissa.

Green Paths -reittiopas auttaa valitsemaan hiljaisemman ja ilmanlaadultaan parhaan pyöräily- ja kävelyreitin pääkaupunginseudulla.

Green Paths -reittiopas nojaa ajallisen ympäristöaltistumisen arvioinnin käsitteeseen. Osana Helsingin kaupungin koordinoimaa HOPE-hanketta kehitetty työkalu optimoi reittien valinnan ympäristöaltistuksen kustannusten ja matkan keston perusteella. Tämän perusteella se tarjoaa joukon reittejä lyhimmästä pitempiin, mutta terveellisempiin. Reittiopas hyödyntää avoimia ympäristötietoja. Työkalussa käytetään reaaliaikaista ilmanlaatua koskevaa tietoa, jonka tuottamista Ilmatieteen laitos parhaillaan kehittää. Melutietojen osalta käytetään Suomen ympäristökeskuksen ja kuntien tuottamaa tieliikenteen keskimääräistä mallinnettua melutasoa. Katu- ja polkuverkosto reittioptimointiin haetaan joukkoistamalla tuotetusta OpenStreetMap-aineistoista.

Reittioppaan lähdekoodi on julkaistu avoimesti GitHubissa. Työkalu sisältää myös ohjelmointirajapinnan, jonka avulla ympäristön kannalta optimoituja reititystuloksia voidaan viedä muihin sovelluksiin. Lähdekoodin saatavuus auttaa muita kehittäjiä ottamaan ympäristökustannustekijät huomioon matkasovelluksissaan.

Tähän mennessä, Green Paths-reittiopas on kehitetty prototyyppinä ja uusia ominaisuuksia tulee saataville sitä mukaan kun kehitystyö etenee. Reittioppaan tarkoitus on ennen kaikkea havainnollistaa ympäristöaltistumisen huomiovaa reititystä ja sen osalta täytyy siis huomioida, ettei työkalun toiminta välttämättä ole taattua kaikkina aikoina.

Tulevaisuudessa reittioppaaseen tullaan esimerkiksi uutena ympäristöaltituksena sisällyttämään matkanaikaisten vihernäkymien kertymä melu- ja ilmanlaatualtistusten rinnalle. Myös katutasoisten ilmanlaatu- ja melukarttojen tarjoaminen osana reittiopasta kuuluu tulevaisuuden kehityskohteisiin.

Green Paths tool: street level noise
Green paths -reittiopas näyttää keskimääräiset melutasot tieverkostossa

Green Paths -reittiopas löytyy mobiilikäyttöiseltä verkkosivustolta https://green-paths.web.app/, sekä suomeksi että englanniksi. Lisätietoja löytyy verkkosivustolta https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/digital-geography-lab/green-paths. Käy siis tutustumassa!

Green Paths -reittioppaan sovelluskehittäjä on Joose Helle. Sovellus on valmistunut Helsingin yliopiston Digital Geography Lab tutkimusryhmässä osana Helsingin kaupungin Elinkeino-osaston koordinoimaa  Urban Innovation Action HOPE –  Healthy Outdoor Premises for Everyone -hanketta. Hankkeeseen osallistuu tutkimusryhmästämme Joose Helle, Age Poom, Tuomas Väisänen ja Tuuli Toivonen.

Healthy Outdoor Premises for Everyone HOPE on Euroopan aluekehitysrahaston Urban Innovative Action-ohjelman rahoittama Helsingin kaupungin koordinoima hanke, jonka tavoitteena kehittää uutta ilmanlaadun täsmätietoa ja edistää sen innovatiivista hyödyntämistä kaupunginosa- ja asukastasolla Helsingissä.

Digital Geography Lab on monitieteinen tutkimusryhmä, joka hyödyntää paikkatietoanalytiikkaa ja isoja aineistoja edistääkseen kestävyyttä ja reiluutta yhteiskunnassa. Pyrimme ymmärtämään ihmisten, yhteiskunnan ja ympäristön välisiä alueellisia ja ajallista vuorovaikutussuhteita eri mittakaavatasoilla paikallisesta globaaliin.