Digitaalisen tiedon kesäkoulu 2017

Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus Digitalia kehittää menetelmiä tiedon tehokkaaseen käsittelyyn ja hyödyntämiseen. Digitalian perustivat kesällä 2015 Mikkeliin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto ja Kansalliskirjasto.

Ilmoittaudu viimeistään 22. kesäkuuta: www.lyyti.in/kesakoulu17 . Lisätiedot  https://www.xamk.fi/kesakoulu/

Kesäkoulussa kuulet johtavien asiantuntijoiden puheenvuoroja, saat alan uusinta tutkittua tietoa ja tutustut käytännön caseihin. Kuinka EU:n uusi tietosuoja-asetus vaikuttaa rekisterinpitäjien velvollisuuksiin? Missä mennään EU:n tekijänoikeusuudistuksessa? Miten parannamme aineistojen saatavuutta ja käytettävyyttä? Entä mitä omille tiedoillemme tapahtuu? Digitaalisuudesta on todellista hyötyä vasta kun kykenemme hyödyntämään digitaalista tietoa oikein.

Kesäkoulu on maksuton ja suunnattu ensisijaisesti digitaalisen kulttuuriperinnön, tiedonhallinnan ja arkistoinnin opiskelijoille, tutkijoille ja muille asiantuntijoille. Mikäli kurssilla on tilaa, osallistujat myös muilta aloilta ovat tervetulleita. Luennoille mahtuu 70 osallistujaa.

Työskentelytapana ovat luennot ja hackathon. Saat halutessasi osallistumistodistuksen. Mahdollisista opintosuorituksista ja niiden laajuudesta osallistujat sopivat oman oppilaitoksensa kanssa. Voit osallistua kaikkiin kolmeen teemapäivään tai vain osaan niistä.

Kesäkoulun teemat ovat

Ilmoittaudu viimeistään 22. kesäkuuta: www.lyyti.in/kesakoulu17