KDK-hanke arvioitu vaikuttavaksi

Opetus- ja kulttuuriministeriön KDK (Kansallinen Digitaalinen Kirjasto)-hanke on saanut perusteellisen arvion, ja hanketta kaikkinensa arvioitsija piti onnistuneena laajojen haastattelujen ja käyttäjäkyselyjen myötä. Tiivistelmä tiedotteesta löytyy, OKM:n sivulta [2], josta löytyy myös koko raportti.

Ulkoisessa arvioinnissa tarkasteltiin hankkeen konkreettisia ja ei-aineellisia tuloksia ja verrattiin niitä eri kulttuurisektoreiden toiveisiin.Oltiinkin toiveikkaita että pitkällä tähtäimellä hyödyt voivat vielä kertautua, ja raportissa kommentointiinkin

“Kulttuurisen muistin” turvaaminen tuottaa kulttuurillia, sosiaalisia, toiminnallisia, toiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä (s. 1)

kun lähdettiin siitä, kulttuuriperinnöön merkitys kuitenkin ajan myötä kasvaa yhteiskunnan eri alueilla, opetuksesta eteenpäin. Aina tutkimukseen edetessä onkin mahdollista löytää hyviä tutkimuskohteita tai sovellutuksia joilla voidaan luoda uutta.

Siivekäs sfinksi / Kansalliskirjaston digitoidut aineistot

Otava, 01.02.1917, nro 2, s. 22 http://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/binding/600838/articles/2582745?page=22 Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot

 

Avoin data ja tulevaisuus

Vasta julkaistussa vuoden 2016 digipuntarissa [1], jossa kyseltiin Mikkelin alueen yritysten avoimen datan käyttöä, olikin kiinnostavaa huomata, että noin 40% yrityksistä ei nähneetkään avointa dataa itselleen liiketoimintaa kasvattavaksi tai ylläpitäväksi. Tämänkin voi nähdä mahdollisuutena, sillä tällöin voi lähteä kehittämään palveluja ensin kiinnostuneiden kanssa ja miettiä mikä avoin data toimisi missäkin tilanteessa. Soveltuisiko kulttuuriperintödata tai olisiko parempi käyttää jotakin muuta julkisen sektorin data, josta visualisoinnit tai datan rikastaminen uniikein tavoin voisi kasvattaa käyttäjäkuntaa.

2018

Vuosi 2018 on Euroopan laajuinen kulttuuriperinnön teemavuosi, jossa tavoitteena on saada eurooppalaiset arvostamaan kulttuuriperintöä ja näkemään sen voimavarana. Museovirasto kertoo teemavuoden kansalliseksi tavoitteeksi:

“Vuoden kansallisena tavoitteena on paitsi edistää osallisuutta ja osallistumista myös lisätä kulttuuriperinnön saavutettavuutta, saatavuutta (mukaan lukien digitaalista) sekä kulttuuriperinnön kestävää käyttöä.”

EU:n kulttuuriperintövuoden etusivulta onkin nähtävissä hankkeen yhteistyökumppanina mm. Europeana, joka aggregoi usean eri maan aineistoja, sieltä voi löytää mm. sanomalehtiaineistoa eri maista ja sieltä löytää mm. Kansalliskirjaston sanomalehtiä osana suurempaa eurooppalaista kulttuuriperintöä.

 

Lähteet

[1] Rajahonka M., (2017). Digipuntari 2016 : Raportti. , In: Xamk Kehittää 19, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. URN:ISBN:978-952-344-032-6

[2] OKM (2017). KDK-hanke arvioitu onnistuneeksi ja vaikuttavaksi. http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kdk-hanke-arvioitu-onnistuneeksi-ja-vaikuttavaksi