Opiskelu

Dilemma toimii opiskelijoiden äänitorvena laitosten, tiedekuntien ja yliopiston suuntaan. Hallituksessa on opintovastaava, joka pysyttelee kärryillä asioista ja osallistuu keskusteluun opintouudistuksista sekä muusta vastaavasta. Lisäksi Filosofian laitoksen johtoryhmässä on kaksi opiskelijaedustajaa, Käytännöllisen filosofian laitoksen johtoryhmässä yksi. Dilemma myös kerää palautetta ja toivomuksia lukuvuoden aikana järjestettävistä luentosarjoista.

Filosofian opetuksesta voi antaa myös suoraa palautetta laitoksille nettilomakkeella.

Asioista tiedotetaan dilemma-listalla sekä kokouksissa, joihin kaikki ovat tervetulleita.