Dilemman hallituksen kokous 18.1.2006

Dilemma ry:n hallituksen kokous 18.1.2006 Kannulassa.
Paikalle oli saapunut Lauri, Joonas, Mikke, Tuulia, Marjukka, Pekka, Tero, Anita, Jutta ja Otto (kohdassa 9)

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN JA PÄÄTÄNTÄVALTAISUUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.15 ja totesi päätäntävaltaisuuden.

2. TEDARIT LOPPUVAT, PERIODIPIPPALOT TILALLE
Tedarit lopetetaan toistaiseksi. Uuden periodijärjestelmän innoituksen/pakotuksen johdosta ryhdytään järjestämään periodibileitä 4 kertaa vuodessa. Kannun hallitus järjestää näillä näkymin viimeiset tedarit 28.1.

3. KANNUN VUOTUINEN NAKKI DILEMMALLE
Dilemma auttaa Politicuksen kanssa Valtsikan seksin, ei kun speksin, järjestelyissä (narikkahommia, ovilipunmyyntiä ym.) 14.-16.3.

4. TILOJEN KUUKAUSITTAISET SIIVOUSVUOROT,
Kannula ja Kuppala tulee siivota kuukausittain. Dilemma siivoa syyskuussa Politicuksen kanssa molemmat.

5. HALLITUSTEN VÄLISET KONFERENSSIT
HVK I pidetään 21.2. ja HVK II marraskuussa. Suhdevastaava järjestelee tätä.

6. OPETUSKYSELYSTÄ
Keskusteltiin Dilemman vuosittain tekemästä opetuskyselystä ja sen kohtalosta tänä vuonna. Anita ottaa yhteyttä laitokseen ja kyselee sen kiinnostusta kyselyyn. Kysely voitaisiin järjestää viikolla 8 tai viikolla 16.

7. KUPPALAN JA KANNULAN UUDET SÄÄNNÖT
Tilojen siivouksen laiminlyönnistä tulee nykyisin sakkoa 100 juuroa (

Vad är filosofi?

Filosofi kan karaktäriseras som en ren uppövning av förnuftet. Filosofin undersöker världen be-greppsligt. Därmed är filosofi en vetenskap om allting men ändÅ ingenting. Med andra ord är utöv-ningen av filosofi gränslöst. SÅ länge som det filosofiska tankesättet behÅller sin fruktbarhet i en viss frÅga sÅ kan man i princip tillämpa det pÅ vilken frÅga som helst.

Till filosofins natur hör ifrÅgasättandet av alltings grunder. Oftast gÅr det sÅ att man besvarar frÅgorna med till frÅgor. Enligt Aristoteles grundar sig filosofin pÅ ett förundrande över världen. Det kan hända att förundrande bara ökar när man utövar filosofi. Och andra sidan kan det gÅ som för den unge Wittgenstein: man löser filosofins problem. Det enda som är säkert att man inte har nÅtt nÅgon enighet om filosofiska frÅgor under dess mÅngtusenÅriga historia. Det här betyder inte att filosofin inte skulle utvecklas. Alla

Mitä filosofia on?

Filosofiaa voi luonnehtia älyn harjoitukseksi puhtaimmillaan. Filosofia tutkii maailmaa käsitteellisesti. Näin ollen filosofia on tiedettä toisaalta kaikesta mutta toisaalta ei mistään. Toisin sanoen filosofian harrastuksella ei ole rajoja. Niin kauan kuin filosofinen ajattelutapa säilyttää hedelmällisyytensä tietyn kysymyksen tarkastelussa, sitä voi soveltaa periaatteessa mihin vaan.

Filosofialle on luonteenomaista kysyä asioiden perusteita. Yleensä käy niin että kysymyksiin kyetään vastaamaan vain toisilla kysymyksillä. Aristoteleen mukaan filosofia lähtee liikkeelle ihmetyksestä maailman edessä. Voi olla, että ihmetys vain lisääntyy filosofian harrastuksen myötä. Toisaalta voi käydä niin kuin nuorelle Wittgensteinille: filosofian ongelmat tulevat ratkais-tuksi. Varmaa on ainoastaan se, että filosofisista kysymyksistä ei ole saavutettu yksimielisyyttä sen monituhatvuotisen historian aikana. Tämä ei tarkoita sitä, ettei filosofia kehittyisi. Kaikkia filosofi-an “suuria kysymyksiä” ei muotoiltu antiikissa. Filosofia etenee yhdessä inhimillisen elämän kanssa. Sen ajankohtaisuus ei katoa koskaan.

Miksi opiskella filosofiaa?

Filosofiaa on luonnehdittu kaikkien tieteiden äidiksi: suurin osa tieteistä on ollut joskus osa filosofiaa. Tänä päivänä filosofia on vain yksi tieteenala muiden joukossa. Vai onko? Filosofia on kieltämättä yksi tieteenala muiden joukossa: se noudattaa yleisiä tieteenharjoituksen periaatteita. Samalla se on kuitenkin jotain enemmän. Voi perustellusti väittää, että filosofia pohtii kysymyksiä, joita muut tieteenalat pelkäävät tai ainakin vieroksuvat. Toisaalta filosofia on tieteiden äiti sitä kautta, että se tutkii muiden tieteiden menetelmiä. Filosofian opiskelu kannattaa sen takia, että filosofia opettaa ymmärtämään tiedettä kokonaisuutena.

Filosofia opiskelu kannattaa myös siksi, että filosofia opettaa ajattelua. Filosofian kautta oppii näkemään ilmiöiden taakse ja kyseenalaistamaan niitä. Filosofian kautta oppii puolustamaan omia mielipiteitään kestävällä tavalla. Toisaalta filosofian harrastus opettaa nöyryyttä: Sokratesta pidettiin Kreikan viisaimpana miehenä, koska hän myönsi tietämättömyytensä.

Filosofia Helsingin yliopistossa

Filosofiaa voi opiskella Helsingin yliopistossa sekä valtiotieteellisessä että humanistisessa tiedekunnassa. Valtiotieteellisessä tiedekunnassa voi valita pääaineekseen käytännöllisen filosofian ja humanistisessa tiedekunnassa teoreettisen filosofian. Näiden lisäksi humanistisessa tiedekunnassa opetetaan filosofiaa ruotsiksi. Pääaineen nimi on filosofi eikä siinä tehdä eroa teoreettisen ja käytännöllisen filosofian välillä.

Parhaiten tietoa eri filosofia-aineista Helsingin yliopistossa saat filosofian laitosten yhteisiltä kotisivuilta. Yleisemmällä tasolla yliopistomaailmaan voit tutustua esimerkiksi humanistisen tai valtiotieteellisen tiedekunnan sivuilla.

Tervetuloa filosofian pariin,

Lauri Kallio
Dilemman (entinen) puheenjohtaja

Uudet sivut

Yökausia jatkuneen koodamisen jälkeen Dilemman tietoteknisten sovellutusten erityisasiantuntijat ovat vihdoin saaneet Dilemman uudet internet-sivut valmiiksi. Uudet sivut ovat blogi-muotoiset päivittämisen ja sisällön lisäämisen helppouden vuoksi. Tässä blogissa kerrotaan mm. Dilemman järjestämistä tapahtumista ja julkaistaan Dilemman hallituksen kokouspöytäkirjat.

Riemukkaita hetkiä uuden sivuston parissa!

Pöllö '06: (alustava) Kutsu ja Julistus!

Rakkaat dilemmalaiset,

Tulin valituksi eilen Pöllön päätoimittajaksi ensi vuodelle.
Ohessa pelkkää fiilistelyä aiheen tiimoilta. Tarkat kutsut seuraavat
perästäpäin. Tässä viestissä selvitän, mitä itse toivoisin lähiaikojen
Pöllöltä.

PÖLLÖ VUONNA 2006

Minä soisin, että se olisi seuraavanlainen:

 • Räväkkä, avoin, vittuileva.
 • Sisältäisi kirjoituksia, jotka eivät pyytelisi anteeksi omaa
  olemassaoloaan.
 • Sisältäisi paljon sellaisia tekstejä jotka olisi kirjoitettu jossain
  muualla kuin tutkijankammiossa. Haastatteluja! Tutkivaa journalismia!
  Otteita päiväkirjasta!
 • Niin friikki, että siellä voisi olla kaiken tämän keskellä kuuden sivun
  artikkeli Hegelin logiikasta.

Sanomattakin on selvää, että tällaista lehteä ei voi toteuttaa yksin.
Tarvitaan joukkoa.

Tahdon lisätä tähän muutaman sanan itsestäni.

PÄÄTOIMITTAJAN KRIISI

Mä olen nähnyt Pöllöä liian kauan, jotta suhtautuisin siihen hirveän
idealistisesti. Et hei, vähäks siistii olla päätoimittaja. Tosi siistiä
joo.

Mä olen ollut liian monessa pöllökokouksessa jossa istuu neljä ihmistä,
joista neljä Pöllön nykyisiä tai entisiä päätoimittajia. Mä olen
lähettänyt lehtiä postissa tilaajille ja miettinyt onko tällä väliä
kellekään. Törmännyt ihmisiin, jotka toteaa että “on se vaan niin paska ja
mitäänsanomaton” ja siispä ei kirjoita sinne mitään. Nämä ovat
väistämättömiä ongelmia, mutta niiden pidä antaa estää kaikkea. Pöllössä
on mahdollisuuksia vaikka mihin.

Kyllä Pöllössä saa puhua ensi vuonna muustakin kuin verestä, väkivallasta,
seksistä ja vallankumouksesta. (Voisivat kyllä olla alustavat teemat ensi
vuoden numeroille. Ovat kyllä kaikki jo muutaman kertaan käytettyjä lehden
historiassa…) Niin, jos joku haluaa toimittaa postmodernia
peilikerrontaa käyttävän 10-sivuisen novellin filosofian opiskelijain
aikakausilehteen niin siitä vaan. Pöllössä on tilaa ja sen lukijat on
lähtökohtaisesti hyviä ja monenlaista ymmärtäviä tyyppejä.

Mä tarkoitan vain: me tarvitaan porukkaa. Me tarvitaan kunnon
toimituskunta. Olisi kiva saada jotain yhteishenkeä tähän hommaan.

Ja perään uhkaus.

UHKAUS

Jos kukaan muu kuin mä ei ole tästä innoissaan, niin
sitten mä vaan taitan kaikki tekstit Wordilla ja supistan painosmäärän
kymmeneen kappaleeseen. Itken sitten että mä olisin tahtonut tehdä jotain
hienoa ja nyyh ketään ei nyyh nyyh kiinnosta. Puran fiilikset sitten
kirjoittamalla yömyöhäsellä dilemma-listalle “vahingossa” monologeja
otsikolla “Vitutuksen aiheita”. Uskokaa: sellaista te ette tahdo nähdä.
Ainakaan minulta.

joten:

KUTSU

Tulkaa ihmiset kertomaan mistä te tahtoisitte kirjoittaa. Mitkä asiat
teitä kiinnostavat kotona kadulla bussipysäkillä, mihin teidän katseenne
tarttuu ja minkä vuoksi. Mitä ajattelette ollessanne yksin. Mikä teille on
tärkeää. Tai siis, tarkoitan:

VUODEN 2006 PÖLLÖN SUUNNITTELUKOKOUS PIDETÄÄN TAMMIKUUN PUOLENVÄLIN
KIEPPEILLÄ. (ilmoitan tarkan päivämäärän pikimmiten.) TILAISUUDESSA
POHDITAAN SITÄ MILTÄ PÖLLÖN TULISI NÄYTTÄÄ JA MILTÄ KUULOSTAA ENSI VUONNA.
TILAISUUDESSA MUODOSTETAAN LEHDEN TOIMITUSKUNTA VUODELLE 2006.

Yksi lisäys.
1. Toivoisin paikalle jotain edustusta dilemman vuoden 2006 hallituksesta.
Tämä siksi, että Dilemman ja Pöllön välinen suhde on niin surkastunut että
se voisi näyttää hieman enemmän suhteitaan ainejärjestöihin.

Toivon yhtä asiaa: toivon, että saavutte paikalle.

Vielä eräs juttu.

Pöllö on jäljessä yhden numeron verran. (4/05 puuttuu vielä.) Tämän vuoksi
hommat Pöllön kanssa alkavat heti. Eilen Dilemman kokouksen yhteydessä
puhuttiin, että ensimmäinen numero toteutettaisiin teemalla “Pöllö 24”.
Lähdettäisiin porukalla johonkin paikkaan, jossa oltaisiin 24 tuntia.
Kirjoitettaisiin tänä aikana lehti ja taitettaisiin se valmiiksi. Ilmoitan
päivämääristä tarkemmin päästyäni Kuppalan varauskirjan kanssa tekemisiin.
Ehkä “Pöllö 24” ja vuoden 2006 Pöllön suunnittelukokous ovat yksi ja sama
tapahtuma. Tästä kuitenkin myöhemmin.

Tässä siis suuntaviivoja. Tarkat kutsut päivämäärineen seuraavat perästä.
Sanon kiinnostuneille tällä erää vain: näistä fiiliksistä lähdetään.

Anita

Dilemman hallituksen kokous 16.12.2005

Dilemma ry:n kokous 16.12.2005 Miken luona, jossa pohdittiin tulevan vuoden
ohjelmaa ja käytäntöjä.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN JA PÄÄTÄNTÄVALTAISUUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.43 ja totesi päätäntävaltaisuuden.

2. HALLITUKSEN UUDET JÄSENET
Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Julius Telivuo (kv-vastaava), Tero
Ijäs (teoreettisen filosofian opintovastaava) ja Tuulia Ahola-Luttila
(projektivastaava).

3. NUFIT
Nufit:iin (Nuorten filosofia -tapahtuma) on pe-su 13.-15.1.2006. Tapahtumaa
varten tarvitaan dilemman esittelypöydälle Pöllöjä sekä muuta materiaalia ja
rekvisiittaa. Lauri hoitaa.
Dilemmaa nufit -tapahtumaan menee esittelemään
pe: Jutta, Tuulia, Lauri
la: Totte, Lauri, Tero
su: Tanja, Marjukka, Mikke, Otto

4. ALINA-SALIN VARAUS
10.1.2006 on Alina-salin varaustilaisuus. Lauri menee tekemään Alinan
varausta. Keskusteltiin myös siitä, että Alinan varaaminen ehkä muuttuu
keväällä verkossa tapahtuvaksi. Dilemma suunnittelee järjestävänsä kahdet
juhlat keväällä (mahdollisesti helmikuun 2. tai 3. viikolla ja huhtikuun 1.
tai 2. viikolla). Toiset juhlat järjestetään mahdollisesti yhteistyössä
toisen ainejärjestön kanssa (Symposiumin kanssa aiheesta on keskusteltu).
Syksyksi suunniteltiin yhdet juhlat (mahdollisesti lokakuun 1.-3. viikolla,
ei tenttiviikolla).

5. WANHAN JUHLAT
Dilemma järjestää juhlat Wanhalla joko keväällä tai alkusyksystä. Ohjelmassa
bändejä. Dilemma hoitaa sisäänpääsymaksun lunastamisen ja bändit paikalle.

6. KANSALLINEN KONGRESSI
Filosofian opiskeljoiden kansallinen kongressi pidettäneen keväällä laivalla
(tai filosofian laitoksen isossa salissa). Dilemman päätapahtuma. Reima vastaa.

7. SIVUAINEINFO
Järjestetään taas syksyllä uusille opiskelijoille. Käytännöllisen filosofian
laitoksen amanuenssi Tuula Pietilä hoitaa.

8. YHTEYKSIÄ
Puhuttiin yhteyksistä Dilemman kattojärjestöihin Kannunvalajiin &
Humanisticumiin.

9. NUFIT-TYÖRYHMÄ ENSI VUODELLE
Työryhmässä on yksi paikka Dilemman edustajalle. Jutta alustavasti ehdolla
Dilemman edustajaksi.

10. PÖLLÖ
Pöllön 2005 viimeinen numero tulee ulos tammikuussa 2006.

11. PLATONIN AKATEMIA
5.5.2006 perjantaina Dilemman järjestämä filosofinen työpaja (Hyvinkäällä
tai Järvenpäässä ??). Keskusteltiin Dilemman edustuksesta tapahtumassa.

12. DILEMMAN KOTISIVUT
Keskusteltiin Dilemman sivujen muuttamisesta blogimuotoisiksi. Silloin niitä
olisi helppo päivittää.

13. META
Miken ehdotuksesta keskusteltiin siitä, että Dilemma ryhtyisi järjestemään
Kuppalassa akustisia soittoiltoja, jolloin “lava” on vapaa kaikille.
Ajatuksena on, että iltoja olisi n. kahden kuukauden välein.

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN KLO 20.12