Dilemma Ry:n toisen vuosikokouksen pöytäkirja

Dilemman ry:n toinen vuosikokous ravintola Karhunpojassa 25.1.2010

1. Avataan kokous klo 18.27. Paikalla ovat Juho Pääkkönen, Anni Tolvanen, Minna Tiainen, Oula Hallman, Laura Emilia Ekholm, Risto Tiihonen, Jaakko Lindfors, Joosef Valli, Tuomas Kortteinen, Joni Puranen, Suvi Rinkineva, Anna von Bonsdorff, Joonas Ottman, Akseli Huhtanen, Pinja Parkkonen, Kaisa Pekkala, Juuso Saarinen, Laura Ihalainen ja Ilmari Hirvonen. Kokous on päätösvaltainen.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Joonas Ottman, sihteeriksi Juuso Saarinen, sekä pöytäkirjantarkistajiksi Laura Emilia Ekholm ja Risto Tiihonen.

3. Vahvistetaan yhdistyksen hallitus vuodelle 2009.

4. Esitetään toimintakertomus vuodelta 2009:

Dilemma teki kuluneena vuonna yhteistyötä muiden ainejärjestöjen, mm. Kronoksen, Median ja Polhon kanssa. Erilaisia tapahtumia järjestettiin viikoittain. Niistä mainitaan Tvärminnen seminaari, kaksi Parasiitti-klubia, Kuppala Unplugged-, Open Decks-, leffa- ja runoiltoja, Homo Cowboy-bileet, C.S Peirce -jalkapallo-ottelu ja David Hume-biljarditurnaus. Dilemma otti kantaa professuurin viranmääritykseen ja vuoden aikana
tapahtui hallintorakenneuudistus.

Tilit ja tilintarkastajien lausunto kiertävät uuden hallituksen (paitsi Joonas Ottmanin, Joni Purasen sekä Akseli Huhtasen jotka kuuluivat myös edelliseen hallitukseen) tarkastettavana. Kysytään Dilemman käteiskassan sijaintia (Joonas Ottmanin hallussa), sekä yksityiskohtia edellisen vuoden tileistä, joissa ei kuitenkaan osoittaudu mitään epäselvyyksiä.

5. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle suljetulla lippuäänestyksellä äänin Jaa: 9, Ei: 0.

6. Päätetään tulo- ja menoarviosta ja toimintasuunnitelmasta alkaneelle vuodelle.

Unplugged ja runoilta jatkuvat. OD:n jatkuminen riippuu siitä haluaako joku muu kuin Otto Kronqvist ottaa sen vastuulleen ensi vuodeksi. Myös Parasiitti jatkuu ja leffailtoja saattaa tulla enemmänkin kuin edellisvuonna. Tvärminne tai muu vastaava seminaari järjestetään (paikka riippuu ainakin rahatilanteesta). Lisäksi järjestetään FOKS (filosofian opiskelijoiden kansallinen seminaari). Kaavaillaan dilemmalaisten tasa-arvotyöryhmän perustamista. Käy ilmi, että vastaavaa ideaa ollaan toteuttamassa laitostasolla ainakin KulTaHiFissä. Keskustellaan mahdollisesta yhteistyöstä tasa-arvoasiassa laitos- ja oppiainetasolla.

Minervan Pöllö tiedustelee budjettiraameja. Lehti toivoo lisäbudjettia niin, että se saisi kayttöönsä n. 350-400e per julkaisu (neljä kertaa vuodessa) tai (?) 1600-1700e vuodessa. Tiedustellaan Pöllön uudistussuunnitelmia: Tarkoitus on tuoda lehteen toistuvuutta ja lukijaystävällisyyttä, eli jollakin lailla standardisoida lehden muotoa esimerkiksi vakikolumnisteilla ja selkiyttämällä rakennetta erilaisilla osakokonaisuuksilla, kuten ‘esseet’. Lehden ulkoasua aiotaan myös edelleen parantaa, suunnitelmana on muuttaa lehti liimasidotuksi ja tämän seurauksena pienentää paperikoko B5:een tai A5:een. Näin lehdestä tulisi likimäärin 50-sivuinen. Tiedustelaan julkaisukohtaisten painokustannusten nousemista uudistusten myötä, mutta päätoimittajat eivät osaa ilmoittaa tietoa tästä ennen asiaa koskevaa keskustelua kustantajan kanssa.

Kuvattuihin uudistuksiin ja lehden tukemiseen suhtaudutaan kaiken kaikkiaan suopeasti. Lehden budjettia sitoudutaan korottamaan ainakin 100 euron palkintorahojen verran.

Tulo- ja menoarvioista todetaan edellisen lisäksi, että ei tavoitella voittoa eikä aiota tehdä tappiota, eli pyritään pysymään +/-/0:lla.

Esiin nousevat myös kysymykset: 1. Milloin alettava säästää vuoden 2012 vuosijuhlia varten ja 2. Hanna Mäki-Tuurin kirjaprojektin (Dilemma-kronikka) rahoitus? Todetaan, että vuosijuhlia on pidettävä silmällä vuonna 2010.

7. Määrätään jäsenmaksut ja liittymismaksut kuluvalle kalenterivuodelle: ei kumpiakaan.

8. Muut esille tulevat asiat.

1) Jaakko Lindfors ehdottaa teoreettisen ja käytännöllisen filosofian pääsykokeiden yhdistämistä. Siitä, onko Dilemma ry:n rooli ajaa asiaa, tai onko se ylipäätään mahdollista, tai haluttavaa, ei muodostu konsensusta.

2) Teoreettiselle filosofialle ja Filosofille tulisi valita Oppiainevastaavat (Käyt. fil. OAV Kristian Klockars). Oppiainevastaava vastaa uudessa laitosrakenteessa oppiaineen opetusasioista, mutta tarkempi työnkuva ei ole selvä. Käytännössä henkilöllä lienee kuitenkin valtaa mm. opetusohjelman suunnittelussa. Henkilön tulee olla professori tai virassaoleva dosentti.

Teoreettisessa filosofiassa ehdokkaat ovat Gabriel Sandu ja Markus Lammenranta. Gabriel Sandu on osoittanut kiinnostusta ja motivaatiota tehtävään palattuaan pysyvästi Suomeen Helsingin Yliopistolle. Hän on myös ilmoittanut olevansa suopea kolmikantatyöryhmälle päätöksenteossa. Markus Lammenrannan halukkuudesta ei ole tietoa. Teor. fil. henkilökunta on päättänyt kannattaa Sandua. “Dilemma ry kannattaa Gabriel Sandun nimittämistä oppiainevastaavan tehtävään erityisesti sillä perusteella, että Sandu on luvannut, että oppiaineen päätökset tehdään jatkossakin kolmikantaisesti.”

Anna von Bonsdorff tiedustelee tilannetta ruotsinkielisen filosofian laitoksen taholta heti kun se on mahdollista.

9. Kokous päätetään klo 20.06

Vuoden 2009 hallitus

Dilemmassa vaihtui valta viime perjantaina 12.12. Uutukainen hallitus koostuu
seuraavanlaisista jäsenistä:

Dilemma ry:n hallitus vuodelle 2009

Laura Emilia Ekholm: Puheenjohtaja
Tero Pursiainen: Varapuheenjohtaja
Joosef Valli: Taloudenhoitaja
Risto Tiihonen: Teor. opintovastaava
Joonas Ottman: Käyt. opintovastaava
Rose-Marie Sundström: Filosofin opintovastaava
Laura Ihalainen: Sihteeri, tiedottaja
Karri Liikkanen: Suhdevastaava
Lauri “Lätsä” Mattila: Kulttuuri- ja laatuvastaava
Ifeoma Kulmala: Urheiluvastaava
Heta Nuutinen: Bile- ja ympäristövastaava
Joni Puranen: Olutkulttuuri- ja tuutorvastaava
Joonas Porola: Turku-suhde- ja kv-vastaava
Jukka Solehmainen: C.S. Peirce -vastaava
Akseli Huhtanen: Työelämävastaava

Minervan Pöllön päätoimittajat:
Pontus Purokuru
Tuomas Kortteinen