Pöytäkirja, 13.2.2012

Paikka: Uusi ylioppilastalo, Beauvoir (Mannerheimintie 5A)

Päivämäärä ja aika: 13.2.2012 klo 18.22 – 20.28.

Kokousvirkailijat: Anni Tolvanen , puheenjohtaja

Jori Käis, sihteeri

Pöytäkirja on vertaistarkastettu hallituksen sähköpostilistalla ennen julkaisua Dilemma-listalla.

Muut osallistujat: Juuso Kähönen, Ville Airaksinen, Otto Rajala, Mattias Lehtinen, Sarri Nironen, Heli Eronen, Maria Hämeen-Anttila, Niko Lempa. Hallituksen ulkopuolelta paikalla Huu Tiainen ja Joonas Porola.

1. Kokouksen avaus.

Anni Tolvanen avasi kokouksen klo 18.22.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Vastuualueet.

1) Sarri kertoi vuosijuhlista. Asiat etenevät ja fiilis on korkealla. Keskusteltiin juhlia koskevan kokouksen ajankohdasta, ei sovittu vielä tarkkaa päivämäärää, mutta puhuttiin laskiaistiistaista 21.2. Lisäksi kartoitettiin muiden hallituslaisten vuosijuhlajärkkäilyintoa ja heiteltiin satunnaisia ideoita.

2) Kahvihuone. Anni on tehnyt tiedusteluja. Löytyi kuulemma esoteerinen ”yleishumanistinen kahvihuone”, joka ei kuitenkaan ilmeisesti palvele nimensä mukaista tarkoitusta. Järjestelmän painostaminen jatkuu mm. tilavastaavan toimesta.

3) Avainasiaa. Kuppalan avaimet saatu, Uuden avaimia on tällä hetkellä kaksi (2) kappaletta.

4) Esityslistan kohta juhlien käytännön asioista käsitellään toisaalla.

5) Niko kertoi Nufit-kokouksesta. Kuulemma rahapulaa, tapahtuma kuitenkin pidetään seuraavanakin vuonna. Vapaaehtoisia kaivataan. Seuraavassa kokouksessa maaliskuun aikana tullaan päättämään ensi Nufitin teema. Juuso kertoi olevansa valmis edustamaan Dilemmaa Nufitissa tulevaisuudessa, Niko myös jatkaa yhteydenpitoa. Sarrikin oli kiinnostunut.

6) Juhlatarjoilut (yleisesti). Niko esitti strategian näiden hankkimisen tehostamiseksi. Hallitus oli yhtä mieltä ehdotuksen järkevyydestä ajan- ja rahansäästön nimissä. Kiinnostuneet hallituslaiset hienosäätävät konseptia. Myös tukkuostoista puhuttiin.

7) Haalarimerkit. Anni ehdotti työryhmän perustamista. Tarkoituksena on siis saada Dilemmalle viimein omia haalarimerkkejä, haalarillisten filosofien sekä filosofismielisten muiden opiskelijoiden iloksi. Heiteltiin hieman hajatelmia myös itse merkin ulkoasusta. HYYllä on pinssikone: pohdittiin filosofien kollektiivista askartelutuokiota tämän hulvattomuuden parissa.

8) Dilemman laulun uudelleensanoitus. Laulu on vanha ja hankala sekä vieläpäerinäisten tahojen mielestä loukkaava. Katsottiin hyväksi ottaa yhteyttä Dilemman musikaalisiksi tiedettyihin jäseniin.

4. Tiedotus.

Humanisticumin ja Kannun listat. Kartoitettiin molempien mitä-näitä-nyt-on-sähköpostilistatarjontaa ja infottiin näistä hallituslaisia, sekä kerrattiin hallitus- ja Dilemma-listan toimintaperiaatteet.

5. Opintoasiaa.

Niko kertoi teoreettisen filosofian asioista. Oppiainekokoontumista odotellaan tapahtuvaksi myöhemmin helmikuussa. Martti Karvonen on jäämässä pois tehtävästään opetuksen kehitystyöryhmässä, korvaava toimija on haettava jossain vaiheessa.

Mattias kertoi myös sisältöjen uudistumisprosessista filosofin puolella. Keskusteltiin menettelytapojen erosta oppiaineiden välillä: ilmeisesti teoreettisen filosofian puolella ei ole oppilasjäsentä työryhmässä, joka suunnittelee uusia oppisisältöjä, toisin kuin filosofissa, jossa tämä presenssi on todettu erittäin tarpeelliseksi.

Käytännöllisen filosofian puolella Juuso on kärsinyt henkilökunnan radiohiljaisuudesta. Huu kertoi varjo-opinto-oppaasta ja kutsui opintovastaavat mukaan ehdotuksia tekemään.

Puhuttiin humanistisen ja valtsikan tiedekuntaneuvostoista ja hallinnon opiskelijaedustuskuvioista. Olisi hyvä hankkiutua näiden suhteen kartalle.

Puhuttiin myös hieman yliopiston tulevasta strategiauudistuksesta ja pohdittiin asiaa koskeviin kokouksiin osallistumista tulevaisuudessa. Tällä hetkellä uudistus on jargonin hämärtämä kokonaisuus, jota on vaikea hahmottaa suuntaan tai toiseen.

6. Talousasioita.

1) Kuitti- ja maksukäytännöt. Jatketaan vanhaa hyväksi havaittua käytäntökokonaisuutta.

2) Käteisvarojen sijainti. Pohdittiin järkevintä logistiikkaa. Turvalukkojen kanssa on oltava tarkkana Uudella, tilannetta seurataan.

3) Talousarvio. Rahastonhoitajan poissaollessa hypättiin yli.

7. Tulevat tapahtumat.

1) Toinen vuosikokous. Ilmoitus viikko-kaksi etukäteen ilmoitustauluilla ja sähköisissä tiedotusvälineissä. Ehdotettu ajankohta 28.2 on ilmeisesti samana päivänä kuin Kannun HVK-sitsit, mutta todettiin, ettei tämä ole este. Alustavasti siis 28.2 klo 17 eteenpäin.

2) Laskiaistiistaibileet. Kannunvalajilla on rientoja, samoin Humanisticumilla jonkinlaiset jatkot, Dilemma ei näin ollen järjestetä omia.

3) Hallituksenvaihtopippalot. Sovittiin sunnuntai 11.3.

4) Karkkisitsit. Sarri on ideoinut ja vetää projektia. Tarkoitus on järjestää taiteentutkijoiden ja turkulaisten filosofien kera sitsit karkkiteemalla. Myös esteetikoihin ja teatteriopiskelijoihin on oltu yhteydessä. Läsnäoleva ulkohallituslainen Joonas Porola, entinen turkulaissuhdevastaava, on mukana järjestelyissä. Tarkka ajankohta on vielä auki, mutta vaihtoehdot ja interaktiot muiden bilekaavailujen suhteen kartoitetaan pikaisella aikataululla.

5) Drag-bileiden päävastaava Niina oli poissa, ei käsitelty tätä tarkemmin. Ajoittunee kuitenkin maaliskuulle.

6) Pelitapahtuma 13.4. klo 14 eteenpäin. Tarkoituksena pitää siis laveasti lauta-, kortti- ja miniatyyripeleihin (elektronisista peleistä kts. Laniyö kohdassa 10), erityisesti Warhammeriin, keskittyvä tapahtuma Dilemman voimin. Jori on toistaiseksi päävastuussa, myös Henri T. Hyvösen katsottiin in absentia olevan kiinnostunut. Sisältö on paljolti auki ja onkin tarkoituksena kysyä jossain kohden Dilemma-listalla ideoita, harrastuneita ja muuten kiinnostuneita, tapahtuma kun on luonteltaan suuresti osanottajistostaan riippuvainen.

7) Pääsiäisbakkanaaleja käsitellään tarkemmin myöhemmin. Niko hieman kiteytti tulevaa eeppisyyttä.

8) Muita tapahtumia ja yleistä konjektuuria. Oppiaineille tulisi pitää laitoskahvit, sovittiin 2.3, tästä voidaan jatkaa yleisempään juhlintaan esim. Kuppalassa tai muualla. Sunnuntaibrunssi pidettäneen ensi kerran 18.3. Kehitysmaatutkijat ovat lähestyneet Ottoa yhteisten iltamien puolesta, maailmanparannusteemalla, illanistujaisia kaavailtiin viikoille 16-17. Antropologit ovat olleet kuulemma innoissaan Dilemman metsäretkikonseptista: luvassa on ehkä valtsikanlaajuisia metsäretkiä. Vappupäivälle suunniteltiin Dilemma-piknikiä (säävarauksella). Platonin akatemia on 16.5. 21-22.3 pidetään viime vuonna toteutumattomaksi jääneen Tomb Raider -turnauksen perillinen, Laniyö, alustavasti Uudella. Niko kertoi hieman tulevista kulttuuriekskursioista: Lännen tytöt ym. Tarkoituksena myös kartoittaa dilemmalaisten ekskursioideoita ja toteuttaa niitä mahdollisuuksien mukaan.

8. Muita asioita.

Huu kertoi Minervan pöllöstä, kirjoittajia kaivataan lisää. Hän tiedusteli talousarvion budjetista, josta Pöllön tuleva olemus on kovasti riippuvainen.

Kannun nakit. Keskusteltiin preferensseistä ja todettiin, että kiinnostuneet tarttuvat tilaisuuteen sellaisen avautuessa.

Humanisticumilta tuli yllättäen ”karhukirje” maksusta tilojensa käytöstä Uudella, joita Dilemma siis ei käytä. Anni ja Pieta selvittävät asian.

9. Mistä sovittiin.

Sovittiin laajasti kevään tapahtumien ajankohdista, kts edelliset kohdat. Erityisesti toinen vuosikokous sovittiin pidettäväksi 28.2. Haalarimerkkien ja yleisten juhlatarjoilujen yhteyteen perustetaan koordinoivat työryhmät. Kahvihuoneen tavoittelua jatketaan lannistumatta.

10. Seuraava kokous.

Seuraava hallituksen kokous sovittiin torstaille 1.3 klo 18 toistaiseksi määrittelemättömään kapakkaympäristöön.

11. Kokouksen päättäminen.

Anni Tolvanen päätti kokouksen klo 20.28.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *