Pöytäkirja, vuosikokous 28.2.2012

Vuosikokousmuistio 28.2.2012

1. Kokous avattiin klo 18.16.

Läsnä ovat Anni Tolvanen, Matti Petteri Pöntiö (kohtaan 7 asti), Heli Eronen, Pieta Päällysaho, Jori Käis, Jenni Rönkkö, Sarri Nironen, Huu Tiainen (Minna Tiainen), Otso Harju, Mattias Lehtinen, Otto Rajala, Niko Lempa, Ville Airaksinen

2. Valittiin Anni Tolvanen puheenjohtajaksi ja Jori Käis sihteeriksi. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Heli Eronen ja Huu Tiainen.

3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

(kokouksessa noudatettiin edellisen jäsenkokouksen hyväksymiä yhdistyksen uusia sääntöjä, vaikkei PRH ole vielä virallisesti hyväksynyt niitä.)

4. Esitettiin toimintakertomus, tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2011.

Matti Petteri esitteli vuoden 2011 toimintakertomuksen ja kertoi yleisesti menneestä vuodesta. Tapahtumavuotena hyvä, pientä taloudellista miinusta, varallisuustilanne kuitenkin hyvä. Esiteltiin myös Dilemman kirjanpito, tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus. Joulukuun 2010 vuosikokouksessa oli unohdettu valita toiminnantarkastajat. Niinpä tilintarkastuksen yhteydessä pidettiin parhaana ratkaisuna  ottaa yhteyttä luotettavaksi katsottuihin ja kyseisessä kokouksessa läsnäolleisiin henkilöihin, jotka voisivat toimia takautuvasti valittujen tilintarkastajien roolissa. Tämän vuosikokouksen arvioitavana on, oliko menettely asianmukainen ja riittävä.

Kokouksessa läsnäolleet tarkastivat esitetyt dokumentit huolella ja vanhaan hallitukseen kuulumattomat ottivat kantaa asiaan. Päädyttiin äänestämään ja tuloksena menettely hyväksyttiin yksimielisesti.

Vanhan hallituksen jäsenet poistuivat, kun alettiin keskustella siitä, voidaanko vanha hallitus vapauttaa vastuusta ja keskusteltaessa yleisesti hallituksen toiminnasta.

5. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2011 hallitukselle

Vanha hallitus vapautettiin vastuusta, sen toiminta katsottiin hyväksyttäväksi.

Nykyinen hallitus asetettiin vastuuseen.

6. Vahvistettiin yhdistyksen hallitus vuodelle 2012

Hallituksen jäsenistössä ei ollut tapahtunut ensimmäisen vuosikokouksen (6.12.2011) jälkeen muutoksia.

7. Vuoden 2012 tulo- ja menoarvion sekä toimintasuunnitelman hyväksyminen

Vuosijuhlista ja niiden kuluista syntyi keskustelua. Juhlien menot eivät saa muodostua esteeksi muulle Dilemman toiminnalle, mutta tietty juhlavuus on kuitenkin täysin asiaan kuuluvaa, ottaen huomioon senkin, että juhlallisuudet pidetään vain kerran viidessä vuodessa.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio todettiin sisällöiltään hyväksi.

Keskusteltiin tasa-arvokannanottojen laajentamisesta sukupuoleen liittyviin asioihin, myös opintosisältöihin liittyen. Laajemminkin Dilemma voisi ottaa tiukemmin kriittisen asenteen kaikkeen opintosisältöön: miksi tenttikirjat ovat juuri niitä kuin ovat ja niin edelleen. Tämä voidaan liittää luontevasti varjo-opinto-opasprojektiin.

8. Jäsen- ja liittymismaksut vuodelle 2012

Jäsen- tai liittymismaksuja ei peritä.

9. Muut esille tulevat asiat

Seuraava kokous: hallituksella on kokous torstana 1.3. klo 18.15 Kustaa Vaasassa.

10. Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.30.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *