Pöytäkirja 19.1.2012


1. Kokous avataan klo 17.08

2. Järjestäytyminen

Paikalla Pieta Päällysaho, Niko Lempa, Jenni Rönkkö, Maria Hämeen-Anttila, Jori Käis,
Otso Harju, Heli Eronen, Anni Tolvanen, Henri Hyvönen ja Niina Niemi

Valitaan kokouksen sihteeriksi Niina

3. Hallituksen toimien jako

i. Vuosijuhlavastaava

Valitaan vuosijuhlavastaavaksi Sarri Nironen

ii. Muut

Varapuheenjohtaja: Heli Eronen
Sihteeri: Jori Käis
Tiedottaja: Maria Hämeen-Anttila
Ruumiinkulttuurivastaava: Otto Rajala
Kulttuurivastaavat: Niko Lempa ja Jenni Rönkkö
Ympäristövastaava: Henri Hyvönen
Kv-vastaava: Niina Niemi
Tilavastaava: Ville Airaksinen
Juhlavastaava: Sarri Nironen

Vuosikokouksessa joulukuussa valittu puheenjohtajaksi Anni Tolvanen, taloudenhoitajaksi
Pieta Päällysaho ja opintovastaaviksi Niko Lempa (teoreettinen filosofia), Juuso Kähönen
(käytännöllinen filosofia) sekä Mattias Lehtinen ja Otso Harju (filosofi)

iii. Vuosijuhlatoimikunta

Toimikunnan puheenjohtajaksi valitaan Sarri Nironen. Jäseniksi nimitetään alustavasti
Pieta, Niko, Anni ja Jenni, joiden lisäksi Hanna Mäki-Tuuri, Otto Kronqvist ja Akseli
Huhtanen ovat aikaisemmin ilmoittaneet olevansa toimikunnan käytettävissä.

4. Kokouskäytännöt

– Kokousten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan vastaisuudessa Dilemma-listalla
– Kokoukset pyritään järjestämään jatkossa jossain muualla kuin Lakissa, jonne
matkustaminen on vaivalloista
– Sovitaan, että hallituksen jäsenet voivat pakottavissa tilanteissa tehdä omia
vastuualueitaan koskevia päätöksiä kysymättä muiden jäsenten mielipidettä (esim.
kohtuuttoman tiukkojen aikataulujen vallitessa)

5. Tiedotus

– Vuoden 2011 hallitus poistetaan hallituksen sähköpostilistalta (paitsi ne, jotka
vastustavat poistamista)
– Hallituslistan ylläpito siirretään Marialle
– Dilemma tiedottaa jatkossa aina myös ruotsiksi ja englanniksi

6. Opintoasiat

– Teoreettisen filosofian opetuksenkehittämistyöryhmään tarvitaan uusi opiskelijajäsen
– Ehdotetaan, että Dilemman jäsenille järjestettäisiin nettiin keskustelufoorumi, jonka
kautta he voisivat etsiä kontakteja samoista aiheista kiinnostuneihin
filosofianopiskelijoihin, ja keskustellaan idean toteuttamisesta varjo-opinto-oppaan
yhteydessä
– Varjo-opinto-opas etenee kohti valmistumista, filosofi ja teoreettinen filosofia mukaan
– Filosofin opintovastaavat lähettävät opiskelijoille opintoasioita koskevan
mielipidekyselyn

7. Alumnitoiminta

Filosofian Akatemia –yhteyksiä ylläpidetään myös tulevaisuudessa?

8. Talous

i. Hallituksen kulunkorvaukset

Sovitaan, että mikäli hallitustoiminnasta koituu jäsenille henkilökohtaisia kuluja,
niiden korvaamista voidaan harkita (käsitellään tapauskohtaisesti)

ii. Varainhankinta

– Varainhankintaa suoritettu Nufitissa Kannustimen mainoksilla
– Tulevaisuudessa mahdollisuuksia varainhankintaan ilmennee Platonin Akatemiassa
pidettävien alustusten, Minervan pöllön myymisen ja haalarimerkin myötä
– Anni ja Heli hoitavat haalarimerkkiasiaa

9. Menneet tapahtumat

i. Nufit 2012

Akseli Huhtasen sakset ovat kadonneet

ii. Tantraseksibileet

Kaikilla oli kivaa

10. Tulevat tapahtumat

i. Alina-koulutus

– Heli osallistuu Alina-koulutukseen
– Kuppala-koulutukseen osallistuvat Anni ja Jenni, joille näin ollen luovutetaan Kuppalan
avaimet

ii. Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Toimintasuunnitelma ja talousarvio kirjoitetaan HYY:lle tiistaina 24.1. klo 18 alkaen
myöhemmin tiedoksi annettavassa tietokonesalissa

iii. 2. vuosikokous

Järjestetään sitten, kun kaikki asianosaiset ovat ilmaisseet mielipiteensä ajankohdasta

iv. Kaudenavajaiset ja/tai muut lähiaikojen tapahtumat

– Kaudenavajaiset pidetään torstaina 26.1., jos Kuppala on vapaa (jos on, Anni tekee
varauksen)
– Maria tiedottaa kaudenavajaisista Dilemma-listalla heti, kun ajankohta varmistuu
– Ekskursio vapaamuurarimuseoon järjestettäneen lähitulevaisuudessa
– Drag-naamiaiset
– Pääsiäisbakkanaalit järjestetään maanantaina 2. huhtikuuta, Anni varaa Alina-salin
– Fuksit järjestävät uudestaan bileet vielä ennen fuksiutensa päättymistä
– Hallituksen jäsenet tutustuvat toisiinsa Mascotissa sunnuntai-iltana klo 19 alkaen

11. META

– Mitä tapahtuu Parasiitille?
– Viime vuonna kohdussa kuolleesta Tomb Raider –peli-illasta inspiroitunutta pohdintaa
mahdollisuuksista järjestää miniatyyristrategiapeli-iltoja Dilemman nimissä

12. Mistä sovittiin

– Anni tekee doodlen toisen vuosikokouksen ajankohdasta
– Anni varaa Kuppalan kaudenavajaisia varten
– Maria tiedottaa kaudenavajaisista Dilemma-listalla ja Facebookissa
– Anni, Pieta, Niko ja Niina menevät torstaina kauppaan

13. Seuraava kokous

– Sovitaan myöhemmin toimintasuunnitelman kirjoittamisen yhteydessä

14. Kokous päättyy klo 19.17

Published by

Deleted User

Special user account.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *