Hallituksen 1/2011 kokouspöytäkirja, järjestäytymiskokous

Aika: 18.1.2011, 18:00
Paikka: Mechelininkatu 3C, 1. kerros, Lakki -kokoushuone

1. Kokous avataan klo 18.27. Paikalla ovat Matti Petteri, Erik, Anna, Martti, Suvi, Pieta, Vesa, Antti, Krista, Niko, Anni, Niina ja Mattias.

2. Kokouksen sihteeriksi valitaan Anni Tolvanen. Pöytäkirjan tarkastaminen sovitaan suoritettavaksi yhteisesti Dilemman hallituksen postituslistan kautta.

3. Hallituksen toimien jako.

Jaetaan toimet seuraavasti:
sihteeri – Antti Tiainen
tiedottaja – Pieta Päällysaho
ympäristövastaava – Vesa Vihanninjoki
bilevastaava – Anni Tolvanen
ruumiinkulttuurivastaava – Krista Kekkonen
suhdevastaava – Suvi Rinkineva
kulttuurivastaava – Niko Lempa
tilavastaava – Erik Inberg

Alumnivastaavuuden tarpeesta ja toimen täyttäjästä päätetään päättää myöhemmin. Tutor-vastaava valitaan asian ollessa ajankohtainen eli kun tutorit on valittu.

4. Sovitaan kokouskäytännöistä.

Seuraava kokous sovittakoon edellisen lopussa.

Kokousaikaa ei juurikaan käytetä tapahtumien suunnitteluun; hallituslaisille annetaan omia vastuutapahtumia, joiden suunnittelu ja toteutus tapahtuu kokousten ulkopuolella.

Kokoukset alkakoon mahdollisimman lähellä ilmoitettua alkamisaikaa, ts. ajoissa.

Asioiden käsittelyyn voidaan käyttää myös sähköpostilistaa.

Puheenjohtajalla on oikeus tehdä päätöksiä yksin, muulta hallitukselta kysymättä, jos asia on niin kiireellinen ettei muita hallituslaisia ehdi tai ole mielekästä konsultoida.

Kokousten esityslistat lähetetään ajoissa ja niiden kommentointi, samoin kuin tulostaminen mukaan kokoukseen, on suotavaa

Säilytetään pöytäkirjan Mistä sovittiin -osio

5. Tiedotus

i. Yleistä: monikielisyys. Dilemmalaisille suunnatuissa tiedotteissa on suotavaa käyttää suomen lisäksi ainakin englantia. Otsikkokin on hyvä olla sekä suomeksi että englanniksi, jos arvioi tapahtuman kiinnostavan myös kansainvälisiä opiskelijoita.

ii. Dilemman nettisivuja on syytä päivittää.

iii. Dilemmalaisten liittäminen Dilemmaan. Liittymismenettely on yhä perin epäselvä, ja jäsenrekisterin olinpaikasta bittiavaruudessa ei ole tietoa. Dilemmaan liittyminen olisi hyvä saada toimivaksi, jotta saataisiin tarkkaa tietoa dilemmalaisten todellisesta määrästä.

6. Opintoasiat.

Tilanne on kaikilla tahoilla kesken ja epäselvä, muttei juuri nyt akuutti.

7. Alumnitoiminta.

Dilemman hallitus suunnittelee tämän vuoden aikana mahdollista alumnitoimintaa. Asian tiimoilta pidettäneen suurempi kokous myöhemmin. Voidaan harkita järjestettäväksi myös tutkijoiden avoimet ovet -päivää, esimerkiksi teemalla “Kuka sä oot ja mitä sä teet?”.

8.Talous.

i. Jäsenmaksun suuruus on nolla (0) euroa ja kannattajajäsenmaksu vapaaehtoisen suuruinen.

ii. Hallituksen kulunkorvaukset. Dilemma korvaa henkilökohtaiset kulut, jotka koituvat Dilemman toiminnan edistämisestä. Kaikki Dilemman kuluiksi miellettävä korvataan.

9. Menneet tapahtumat.

i. Nufit 2011 oli pikku kommelluksista huolimatta perin onnistunut tapahtuma.

10. Tulevat tapahtumat.

i. Toinen sääntömääräinen vuosikokous pidetään helmikuun loppuun mennessä.

ii. Seuraavassa kokouksessa pohditaan toimintasuunnitelman, jonka deadline on maaliskuun (jälkikorjaus: helmikuun) loppuun mennessä, laatimista. Saatetaan myös varata ATK-tila ja kirjoittaa toimintasuunnitelma yhdessä koko hallituksen voimin; tämän ajankohdasta tehtäneen Doodle-äänestys.

iii. On selvitettävä, milloin Dilemman Alina-salin varaukset ovat. Matti Petteri ottaa asiasta selvää mahdollisimman pian.

iv.Kuppalassa voitaisiin järjestää pian bileet tai sunnuntaibrunssi. Harjoitellaan yhdessä bileiden järjestämistä käytännössä, jotta kaikki hallituslaiset oppivat.

10. META

11. Mistä sovittiin.

Matti Petteri selvittää Alina-varausten ajankohdat.

12. Seuraava kokous pidetään torstaina 27.1. klo 16.00-18.00.

13. Kokous päättyy 20.07.

Published by

Deleted User

Special user account.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *