Hullut, helpot ja parhaat

Ryhmämme kasvishuoneilmiön haasteen esittäjänä toimi WWF ja viime kerran ankaran aivomyrskyämisen tuloksena olimme saaneet muovattua ongelmamme muotoon ”Miten tarjota kuluttajille mahdollisuuksia, jotka kannustavat ja selkeyttävät kestävämpien ruokavalintojen tekemistä?”

Päivän agendana oli lähteä pohtimaan ratkaisuja kyseiseen ongelmaan. Ratkaisuja ei kuitenkaan haettu suoraviivaisesti keskustelemalla vaan uusista näkökulmista asiaa tarkastellen. Ehdotuksia pohdittiin määrä korvaa laadun -asenteella ja A2:set täyttyivätkin post-it-lapuista hurjaa vauhtia.

Hullut ratkaisut vaihtelivat sähköiskuja antavista paketeista syyllistäviin lehmiin. Allekirjoittaneen mielestä nämä kuuluivat osittain myös parhaiden joukkoon, mutta voi olla, ettei maailma ole vielä valmis tämänkaltaisiin visionäärisiin mahdollisuuksiin.

Helppoihin ratkaisuihin kuuluivat taas mm. Earth hour-ajatuksella toteutettu kasvisruokatempaus, sekä ruokakaupoissa valmiiksi kasatut ympäristöystävälliset kauppakassit, joissa olisi ainekset tietyn ruokalajin valmistamiseen. Lisäksi erinäköiset haasteet toisivat projektille näkyvyyttä. Pohdimme myös sosiaalisen median hyödyntämistä kohtuullisen helppona tapana edistää tietoisuutta.

Ajatuksemme taustalla oli kuitenkin helpottaa kuluttajien valintoja, joten parhaiden ajatusten joukkoon valikoitui erityisesti kuluttajat huomioon ottavia ratkaisuja. Eräs esille nousseista ideoista oli pakkauksiin tai hintakyltteihin lisätyt liikennemerkit, joista kävisi selkeästi esille kyseisen ruoka-aineksen tai elintarvikkeen ympäristövaikutus. Toinen näkökulma olisi tukea ympäristöystävällisiä ostoksia esimerkiksi bonusjärjestelmällä ja kerryttämällä ”pyhimypisteitä” (nimi edelleen harkinnan alla) kestävistä valinnoista.

Pohdimme myös kasvatuksen vaikutusta ja sitä, tulisiko meidän pyrkiä vaikuttamaan seuraavaan sukupolveen nykyisen sijasta. Koulu- ja työpaikkaruokaloissa voitaisiin siirtää lihaa sisältävä annos tiskin alta tarjoiltavaksi, jolloin oletuksena olisi aina kasvis- tai kala-ateria. Toinen tärkeä teema liittyi ruokakasvatukseen ja koulutukseen. Koululaisille olisi hyvä tarjota ympäristötietoista ruokakasvatusta ja kouluissa voitaisiin järjestää erilaisia teemapäiviä liittyen ruokaan ja ruuantuotantoon. Ruokakasvatuksessa kantavana ajatuksena olisi lisätä ymmärrystä siitä, miten ruokaa nykyään tuotetaan ja miten suuria vaikutuksia sillä on ympäristön ja yhteiskuntamme kannalta.

Saimme päivän aikana paljon erinomaisia (ja myös vähemmän erinomaisia) ajatuksia, joista lopulta lähdimme jalostamaan muutamaa parasta. Ensi maanantaina tapaamme WWF:n edustajan ja pohdimme yhdessä mitä ajatusta lähdemme oikeasti toteuttamaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *