Rani-Henrik Andersson and HUMANA Team’s KONE Project Grant

Helsinki Environmental Humanities Forum continues to introduce our associated members’ 2018 Koneen Säätiö – Kone Foundation #boldmaker projects:
The second project to introduce is led by Helsinki Collegium for Advanced Studies (HCAS) Core Fellow Rani-Henrik Andersson

https://www.facebook.com/ranihenrik.andersson

and carried out by members of his #HUMANA research group.

The research group’s project: “Siirtolaisuus ja verkostoanalyysi: Uusia tutkimusmenetelmiä siirtolaisuuden ja yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen ” its mainly not an #envhum topic, but its connected to various envhum isses and definitely worth to checking out!

FT, DOSENTTI RANI-HENRIK ANDERSSON JA TYÖRYHMÄ (HUMANA) 311 700 €
Siirtolaisuus ja verkostoanalyysi: Uusia tutkimusmenetelmiä siirtolaisuuden ja yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen (HUMANA)
Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Ihmisten liikkuvuuden ymmärtäminen on ajassamme ensiarvoisen tärkeää. Ilman siirtolaisuuden tutkimusta on mahdotonta ymmärtää menneisyyttä tai nykyisyyttä. 2000-luvun globaalissa ja verkottuneessa maailmassa se on entistäkin tärkeämpää. Liikkuessaan paikasta toiseen ihmiset tuovat mukanaan ajatuksia, uskomuksia ja arvoja, jotka vaikuttavat heidän uusiin yhteisöihinsä. Samalla pois muuttavat ihmiset jättävät jonkinlaisen tyhjiön entisiin yhteisöihinsä. Muuttoliikettä on tutkittu käyttäen perinteisiä historian, sosiologian, antropologian ja tilastotieteen menetelmiä. Nämä tutkimukset ovat rikastaneet omia tutkimusalojaan ja muita aloja, kuten taloustiedettä ja politiikantutkimusta. Tutkimusryhmämme HUMANA uskoo, että verkostoanalyysi voi tuoda paljon lisää ymmärrystä siihen, miten tutkimme, tulkitsemme ja ymmärrämme siirtolaisuutta. Projektimme tutkii suomalaista siirtolaisuutta 1900-luvun alun Yhdysvaltoihin. Aineisto koostuu aidosta väestölaskentamateriaalista ja kirkonkirjoista sekä lähtö- että kohdemaassa, mikä auttaa meitä luomaan paikoista sekä poliittisista, koulutuksellisista, uskonnollisista ja perhesuhteista verkostomallin, joka tarjoaa yksityiskohtaista, todellista tietoa useasta sukupolvesta. Samalla kehitämme menetelmää luomalla käytäntöjä ja työkaluja verkostoanalyysin tuomiseksi laajempaan humanistiseen käyttöön tutkijoille, joilla ei ole ohjelmointitaitoja.

HUMANA kehittää menetelmää, jolla siirtolaisuutta ja sen aiheuttamia yhteiskunnallisia muutoksia voidaan tutkia mullistavalla tavalla. Toisin kuin perinteinen historiantutkimus, HUMANA luo dynaamista v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *