Elämänkatsomustiedon didaktiikka

Tällä sivustolla on elämänkatsomustiedon ja sen didaktiikan aineistoja Helsingin yliopistosta.
Johdatus elämänkatsomustietoon kurssi toimii osana ET:n perusopintoja (30 op). Didaktiikan osalta sivusto painottuu toistaiseksi luokanopettajien didaktiikan opintoihin. Ainedidatiikan aineistot  ET:n aineenopettajille löytyvät toistaiseksi pääosin filosofian didaktiikan sivuilta.