Johdatus ET:oon

Kuvaus

Kurssilla käsitellään elämänkatsomustiedon historiaa, katsomuksellista taustaa, arvoperustaa ja opetusmenetelmiä sekä sen tavoitteita ja sisältöjä perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien pohjalta. Keskeisiä sisältöalueita ovat hyvän elämän ja kestävän elämäntavan tavoittelu, eettiset ajatteluntaidot sekä kulttuuri- ja identiteettikasvatus.

Koulutuskokonaisuus

perustutkinto

Materiaalin käyttötarkoitus

Varsinainen kurssimateriaali

Tiedekunnat

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Oppimateriaalikokonaisuuden on toteuttanut

Eero Salmenkivi

Koodi

EDUET101

Asiasanat

elämänkatsomustieto

Kohderyhmä

Opintokokonaisuus on pakollinen kaikille opiskelijoille, jotka suorittavat elämänkatsomustiedon opintokokonaisuuden (30 tai 60 op).

Opintokokonaisuutta suositellaan kaikille opettajaksi opiskeleville, jotka aikovat opettaa elämänkatsomustietoa.

 

Tiedostoja ja linkkejä

HY:n ET-keskus