Visuaaliset menetelmät arkiajattelun tutkimuksessa. [Visual methods in the research of everyday knowledge].

Hakoköngäs, E. & Martikainen, J. (2021). Visuaaliset menetelmät arkiajattelun tutkimuksessa. [Visual methods in the research of everyday knowledge]. In S. Ryynänen & A. Rannikko (Eds.) Tutkiva mielikuvitus: Luovat, osallistuvat ja toiminnalliset tutkimusmenetelmät yhteiskuntatieteissä [Creative, participatory and functional methods in social sciences] (pp. 82–99). Helsinki: Gaudeamus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *