Join the Conferment Committee!

Kuohujuomalaseja rivistössä kuvattuna vuoden 2019 promootiossa

Are you graduating with a master’s or doctorate in philosophy by the end of the 2021 academic year?

Would you like to be a part of the organising team for the finest event at the university and at the same time celebrate your degree in a valuable setting?
Conferment Committee is a group of volunteers responsible for organising the Conferment, in which you have an opportunity to participate!

Although the committee has already started the preparations, it is not too late to join it! If you are interested, send an e-mail to the gratisti (Chair of the Conferment Committee): anna-liisa.koskinen@helsinki.fi

Kom med och ordna promotionen!

Kuohujuomalaseja rivistössä kuvattuna vuoden 2019 promootiossa

Kommer du utexamineras som filosofie magister eller doktor senast i slutet av läsåret 2021? Skulle du vilja komma med och ordna universitetets finaste evenemang och samtidigt fira din examina i värdiga omständigheter?

För arrangemangen av promotionen ansvarar en kommitté, som består av frivilliga. Du har möjligheten att delta i verksamheten! Fastän kommittén redan påbörjat sin verksamhet, ryms det ännu fler frivilliga med.

Ifall du blev intresserad, skicka e-post till gratisten: anna-liisa.koskinen@helsinki.fi

The 99th conferment ceremony of the Faculty of Philosophy will be held in spring 2022

Yleiskuva vuoden 2019 promootion aktitilaisuudesta.

Due to the ongoing coronavirus situation, University of Helsinki have stated that all the big events in the spring 2021, such as the conferment ceremony, should be postponed. Therefore, the attending faculties have decided that the 99th conferment ceremony is postponed to the spring 2022. Postponing the event for a year ensures us the safest situation as possible and retains all the traditional aspects of the ceremony.

The new dates of the ceremony are 26-28th May 2022 and Flower’s Day 13th May 2022.

To keep the size of the event reasonable, this ceremony is only for the masters and doctors whose degrees have been approved prior to the 31st of July 2021. The registration starts on the 18th of October 2021. More information about the event is updated during the year. Please follow our website and social media for upcoming updates.

We want to thank all the people who are interested in the conferment ceremony. We wish to see all of you celebrating with us in spring 2022!

Filosofiska fakultetens 99:e promotion arrangeras på våren 2022

Yleiskuva vuoden 2019 promootion aktitilaisuudesta.

På grund av den nuvarande situationen med coronaviruset har Helsingfors universitet fattat beslut att nästa vårens stora evenemang rekommenderas att flyttas framåt. De deltagande fakulteterna har bestämt att filosofiska fakultetens 99:e promotion som skulle ursprungligen ordnas på våren 2021 flyttas ett år framåt till vår 2022. Genom att flytta evenemanget kan vi erbjuda en trygg promotion samt bevara promotions vårliga tradition.   

Continue reading “Filosofiska fakultetens 99:e promotion arrangeras på våren 2022”

Tule mukaan järjestämään promootiota!

Kuohujuomalaseja rivistössä kuvattuna vuoden 2019 promootiossa

Valmistuitko filosofian maisteriksi tai tohtoriksi lukuvuoden 2020-2021 loppuun mennessä? Haluaisitko tulla mukaan järjestämään yliopiston hienointa tapahtumaa ja samalla juhlistamaan tutkintoasi arvokkaissa puitteissa.

Promootion järjestelyistä vastaa vapaaehtoisista koostuva promootiotoimikunta, jonka toimintaan sinulla on mahdollisuus osallistua! Vaikka toimikunta on jo aloittanut toimintansa, mukaan mahtuu vielä.

Mikäli kiinnostuit, laita sähköpostia gratistille: anna-liisa.koskinen@helsinki.fi