Välkommen och dansövningarna

Ärad promovend eller avec,

varmt välkommen till filosofiska fakultetens promotion 2022!

Även om våren just håller på att börja närmar sig maj och promotionsfestligheterna snabbt. Förhoppningsvis har du bekantat dig med promotionens delevenemang på promotionens webbsida och markerat dem i kalendern. Dansövningarna för dem som deltar i magistersfransäsen börjar i slutet av mars, alltså det lönar sig för framför allt magisterpromovenderna att bekanta sig med dansernas övningsschema och vägledningarna som finns i slutet av meddelandet. 

Promotionens anvisningar för klädsel är noggranna och vi ber dig bekanta dig med dem, omsorgsfullt och i god tid på promotionens webbsida. På webbsidan har samlats anvisningar gällande klädsel vid varje promotionstillställning för såväl promovender och avecer som gäster och allmänna anvisningar som man borde ta hänsyn till. 

Ytterligare informationer om promotionen får man på adressen fil-promootio.helsinki.fi/sv. Frågor kring promotionen kan man vid behov skicka till promotionskommitténs e-postadress fil-promootio@helsinki.fi. Promotionskansliet öppnas den 14.3 och det betjänar tills slutet av maj. Promotionskansliet ligger i byggnaden Porthanias (Universitetsgatan 3) rum 221. Vänligen se de mera detaljerade öppettiderna på promotionens webbsida. 

Du kan också följa med promotionen på Facebook, Instagram och Twitter, på alla dessa under användarnamnet @Fil-Promootio.

Med vårlig hälsning,

Promotionskommittén 2022

—-

YTTERLIGARE INFORMATION KRING DANSÖVNINGARNA

VEM: I fransäsen deltar magisterpromovenderna och deras avecer. I de allmänna övningarna deltar även doktorpromovenderna och deras avecer. 

NÄR: I mars, april och maj 2022 (se noggrannare tidsschema).

VAR: Unisport Otnäs (Otstrand 6, Esbo) och Grundskolan Norsen (Unionsgatan 2, Helsingfors).

Vid promotionsbalen dansar man de akademiska danserna med ytterligare mönsterdanser magistersfransäs och doktorspolonäs som magister- och doktorpromovenderna får deltar i med sina avecer. Jubelmagistrar och jubeldoktorer deltar inte i dessa danser. Det kommer att organiseras övningar för dem som deltar i fransäsen. Det är obligatoriskt att delta i övningarna på nedan angivet sätt.

Doktorerna övar sin egen polonäs på generalrepetitionsdagen och innan detta är det möjligt att komma med till att öva de andra akademiska danserna. 

För de promovender och andra deltagare i promotionen som inte deltar i magistersfransäsen eller doktorspolonäsen ska allmänna övningar organiseras där man övar de akademiska danserna som man kommer att dansa vid balen. Deltagandet i dessa dansövningar är frivilligt. 

Fransäsövningarna 

Fransäsen är de unga magistrarnas egen uppvisningsdans som består av sju turer. För att kunna delta ska man förbinda sig att delta i alla dansövningarna. Ett danspar kan inte vara bort från övningarna, inte ens en gång. En medlem av ett par kan av tvingande skäl vara en gång bort från övningarna. Eftersom paren dansar ansikte mot ansikte blir det väldigt svårt att öva utan en partner och på enligt sätt blir partnern automatiskt utkastad från hela fransäsen om hen uteblir mitt i övningarna. Man måste delta i den första övningsomgången för att kunna delta i dansen. Övningarna för de andra danserna kopplas också samman med fransäsövningarna, alltså de som deltar i fransäsen behöver inte delta i de allmänna övningarna. 

Fransäsövningarna hålls i grundskolan Norsen i adressen Unionsgatan 2. Övningarna hålls i skolans övre gymnastiksal. 

Tors. 24.03.2022 17:00 – 19:00
Tors. 31.03.2022 17:00 – 19:00
Tors. 07.04.2022 17:00 – 19:00
Tors. 21.04.2022 17:00 – 19:00
Tors. 28.04.2022 17:00 – 19:00
Tors. 05.05.2022 17:00 – 19:00
Tors. 12.05.2022 17:00 – 19:00
Tors. 19.05.2022 17:00 – 19:00
Vänligen lägg märke till att det inte finns fransäsövningar på torsdagen den 14.4.

Ta med innetossor till dansövningarna, endast vid generalrepetitionen använder man klackskor. En lång kjol skapar mer dansatmosfär.

Generalrepetitionen

Generalrepetitionen är obligatorisk för alla som deltar i danserna och den hålls i Gamla studenthuset (Mannerheimvägen 3) tisdagen 24.5. kl. 17-21. 

Klädseln vid polonäsen och fransäsen

När det gäller danserna så är det bra att lägga märke till att vid doktorspolonäsen ska båda medlemmarna i paret vara klädda i svart som är doktorernas färg. Om avecen till en doktorpromovend är klädd i vitt (se Klädsel) måste hen byta till svart klädsel för doktorspolonäsen. Om danspartnern vid polonäsen är en magisterpromovend så måste hen ta av sin krans under hela dansen.

Magistersfransäsen är en dans vars visuell idé baserar sig på mönster som dansare klädda i svart och vitt bilder. Endast ett par där en medlem är klädd i frack och den andra medlem i vit klänning kan delta i fransäsen. Om du klär dig i samma färg som din avec vid promotionen (se Klädsel) måste en av medlemmarna i paret byta om inför magistersfransäsen. 

En doktorpromovend klädd i frack kan delta i fransäsen som magisterpromovends partner men hen måste ta av sina doktorsinsignier under hela dansen. De som har färgade klänningar på sig kan inte delta varken i doktorspolonäsen eller magistersfransäsen men det är möjligt att delta i de andra danserna.

Allmänna dansövningar 

De allmänna dansövningarna organiseras sön. den 8.5 kl. 13-16 och sön. den 15.5 kl. 12-15. Övningarna hålls i Unisport Otnäs i adressen Otstrand 6, Esbo. Man behöver inte en par till dansövningarna. Båda dansövningarna är frivilliga.

Promotionskansliets öppettider

Kansliet ligger i Porthanias (Universitetsgatan 3) andra våning, rum 221, mittemot lärarnas matsal. Det är möjlig att ringa hit och skicka e-post eller WhatsApp meddelande. Tel. 050 478 7073 / 02941 20112, fil-promootio@helsinki.fi.

Öppettider: Kansliet är öppet mellan 14.3.-30.5. måndagar och onsdagar kl. 16-18.

Mot våren – vågar man anmäla sig till promotionen?

Yleiskuva vuoden 2019 promootion yökulkueesta. Koristeellinen.

Man vill inte göra avkall på promotionsstämningen

För ett år sedan var det knappt någon som skulle ha kunnat förutse hur svårt det blev att förutse coronasituationen under början av året. Nu när det finns bara ett par veckor anmälningstid kvar så har kommittén en tydlig uppfattning om arrangemanget av promotionen.

“Vi fortsätter arrangemanget utgående från ett fullständigt närevenemang”, säger ordförande för kommittén som består av frivilliga, gratist Anna-Liisa Koskinen.

Detta betyder att förberedelserna för promotionens alla olika delevenemang är redan i full gång. Kommittén diskuterar tillsammans med universitetets lägescentraler som bestämmer coronalinjerna hurdana försiktighetsåtgärder kan hjälpa förbättra hälsosäkerheten under tillställningarna. Kommittén vill inte ändå inte göra avkall på en fullständig promotionsupplevelse.

“Att göra promotionen ett partiellt eller helt distansevenemang är inte ett alternativ för kommittén”, tillägger Koskinen.

Under de senaste två åren har många blivit trötta på distansevenemang och de erbjuder inte en likadan gemensam upplevelse som närevenemang. Koskinen påminner om att promotionen är ett unikt sätt att fira den egna examen i praktfulla omständigheter med universitetsgemenskapen.

“Alla utexaminerade är lika viktiga. Vi tycker inte att det är ändamålsenligt för deltagarna att denna gång erbjuda endast en partiell upplevelse utan värdefulla festlokaler och promotionens glädjefulla anda”, säger Koskinen.

Man följer myndigheternas instruktioner vid arrangemanget

Man har gett ett stort antal uppskattningar om hur epidemin kommer att utvecklas under de kommande månaderna. Institutet för hälsa och välfärd samt social- och hälsovårdministeriet uppskattar i sin senaste coronaöversikt att omircronvågen redan kanske är förbi i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Erfarenheten under de sista två åren har ändå lärt oss att coronan kan ännu överraska.

“Vid arrangemanget följer vi myndigheternas anvisningar och universitetets lägescentralers beslut. Det är naturligt möjligt att promotionen måste ännu inställas fastän vi på intet vis önskar det”, säger Koskinen.

Ifall promotionen inställs kommer de redan betalda deltagaravgifterna återbetalas av universitetet till deltagarna. Kommittén har ändå mycket vilja och tro.

“Slutligen är promotionsupplevelsen värt allt arbete det tar”, påminner Koskinen till slut.

Anmälningen till vårens promotion är öppen tills den 7 mars kl. 23.59. Läs mer.

Kom med och ordna promotionen!

Kuohujuomalaseja rivistössä kuvattuna vuoden 2019 promootiossa

Kommer du utexamineras som filosofie magister eller doktor senast i slutet av läsåret 2021? Skulle du vilja komma med och ordna universitetets finaste evenemang och samtidigt fira din examina i värdiga omständigheter?

För arrangemangen av promotionen ansvarar en kommitté, som består av frivilliga. Du har möjligheten att delta i verksamheten! Fastän kommittén redan påbörjat sin verksamhet, ryms det ännu fler frivilliga med.

Ifall du blev intresserad, skicka e-post till gratisten: anna-liisa.koskinen@helsinki.fi

Filosofiska fakultetens 99:e promotion arrangeras på våren 2022

Yleiskuva vuoden 2019 promootion aktitilaisuudesta.

På grund av den nuvarande situationen med coronaviruset har Helsingfors universitet fattat beslut att nästa vårens stora evenemang rekommenderas att flyttas framåt. De deltagande fakulteterna har bestämt att filosofiska fakultetens 99:e promotion som skulle ursprungligen ordnas på våren 2021 flyttas ett år framåt till vår 2022. Genom att flytta evenemanget kan vi erbjuda en trygg promotion samt bevara promotions vårliga tradition.   

Continue reading “Filosofiska fakultetens 99:e promotion arrangeras på våren 2022”