Välkommen och dansövningarna

Ärad promovend eller avec,

varmt välkommen till filosofiska fakultetens promotion 2022!

Även om våren just håller på att börja närmar sig maj och promotionsfestligheterna snabbt. Förhoppningsvis har du bekantat dig med promotionens delevenemang på promotionens webbsida och markerat dem i kalendern. Dansövningarna för dem som deltar i magistersfransäsen börjar i slutet av mars, alltså det lönar sig för framför allt magisterpromovenderna att bekanta sig med dansernas övningsschema och vägledningarna som finns i slutet av meddelandet. 

Promotionens anvisningar för klädsel är noggranna och vi ber dig bekanta dig med dem, omsorgsfullt och i god tid på promotionens webbsida. På webbsidan har samlats anvisningar gällande klädsel vid varje promotionstillställning för såväl promovender och avecer som gäster och allmänna anvisningar som man borde ta hänsyn till. 

Ytterligare informationer om promotionen får man på adressen fil-promootio.helsinki.fi/sv. Frågor kring promotionen kan man vid behov skicka till promotionskommitténs e-postadress fil-promootio@helsinki.fi. Promotionskansliet öppnas den 14.3 och det betjänar tills slutet av maj. Promotionskansliet ligger i byggnaden Porthanias (Universitetsgatan 3) rum 221. Vänligen se de mera detaljerade öppettiderna på promotionens webbsida. 

Du kan också följa med promotionen på Facebook, Instagram och Twitter, på alla dessa under användarnamnet @Fil-Promootio.

Med vårlig hälsning,

Promotionskommittén 2022

—-

YTTERLIGARE INFORMATION KRING DANSÖVNINGARNA

VEM: I fransäsen deltar magisterpromovenderna och deras avecer. I de allmänna övningarna deltar även doktorpromovenderna och deras avecer. 

NÄR: I mars, april och maj 2022 (se noggrannare tidsschema).

VAR: Unisport Otnäs (Otstrand 6, Esbo) och Grundskolan Norsen (Unionsgatan 2, Helsingfors).

Vid promotionsbalen dansar man de akademiska danserna med ytterligare mönsterdanser magistersfransäs och doktorspolonäs som magister- och doktorpromovenderna får deltar i med sina avecer. Jubelmagistrar och jubeldoktorer deltar inte i dessa danser. Det kommer att organiseras övningar för dem som deltar i fransäsen. Det är obligatoriskt att delta i övningarna på nedan angivet sätt.

Doktorerna övar sin egen polonäs på generalrepetitionsdagen och innan detta är det möjligt att komma med till att öva de andra akademiska danserna. 

För de promovender och andra deltagare i promotionen som inte deltar i magistersfransäsen eller doktorspolonäsen ska allmänna övningar organiseras där man övar de akademiska danserna som man kommer att dansa vid balen. Deltagandet i dessa dansövningar är frivilligt. 

Fransäsövningarna 

Fransäsen är de unga magistrarnas egen uppvisningsdans som består av sju turer. För att kunna delta ska man förbinda sig att delta i alla dansövningarna. Ett danspar kan inte vara bort från övningarna, inte ens en gång. En medlem av ett par kan av tvingande skäl vara en gång bort från övningarna. Eftersom paren dansar ansikte mot ansikte blir det väldigt svårt att öva utan en partner och på enligt sätt blir partnern automatiskt utkastad från hela fransäsen om hen uteblir mitt i övningarna. Man måste delta i den första övningsomgången för att kunna delta i dansen. Övningarna för de andra danserna kopplas också samman med fransäsövningarna, alltså de som deltar i fransäsen behöver inte delta i de allmänna övningarna. 

Fransäsövningarna hålls i grundskolan Norsen i adressen Unionsgatan 2. Övningarna hålls i skolans övre gymnastiksal. 

Tors. 24.03.2022 17:00 – 19:00
Tors. 31.03.2022 17:00 – 19:00
Tors. 07.04.2022 17:00 – 19:00
Tors. 21.04.2022 17:00 – 19:00
Tors. 28.04.2022 17:00 – 19:00
Tors. 05.05.2022 17:00 – 19:00
Tors. 12.05.2022 17:00 – 19:00
Tors. 19.05.2022 17:00 – 19:00
Vänligen lägg märke till att det inte finns fransäsövningar på torsdagen den 14.4.

Ta med innetossor till dansövningarna, endast vid generalrepetitionen använder man klackskor. En lång kjol skapar mer dansatmosfär.

Generalrepetitionen

Generalrepetitionen är obligatorisk för alla som deltar i danserna och den hålls i Gamla studenthuset (Mannerheimvägen 3) tisdagen 24.5. kl. 17-21. 

Klädseln vid polonäsen och fransäsen

När det gäller danserna så är det bra att lägga märke till att vid doktorspolonäsen ska båda medlemmarna i paret vara klädda i svart som är doktorernas färg. Om avecen till en doktorpromovend är klädd i vitt (se Klädsel) måste hen byta till svart klädsel för doktorspolonäsen. Om danspartnern vid polonäsen är en magisterpromovend så måste hen ta av sin krans under hela dansen.

Magistersfransäsen är en dans vars visuell idé baserar sig på mönster som dansare klädda i svart och vitt bilder. Endast ett par där en medlem är klädd i frack och den andra medlem i vit klänning kan delta i fransäsen. Om du klär dig i samma färg som din avec vid promotionen (se Klädsel) måste en av medlemmarna i paret byta om inför magistersfransäsen. 

En doktorpromovend klädd i frack kan delta i fransäsen som magisterpromovends partner men hen måste ta av sina doktorsinsignier under hela dansen. De som har färgade klänningar på sig kan inte delta varken i doktorspolonäsen eller magistersfransäsen men det är möjligt att delta i de andra danserna.

Allmänna dansövningar 

De allmänna dansövningarna organiseras sön. den 8.5 kl. 13-16 och sön. den 15.5 kl. 12-15. Övningarna hålls i Unisport Otnäs i adressen Otstrand 6, Esbo. Man behöver inte en par till dansövningarna. Båda dansövningarna är frivilliga.