Tietoja

FISKMÖ-projektin (finsk-svensk korpus & maskinoversättning) ensisijainen päämäärä on koota erittäin laaja suomen- ja ruotsinkielisiä tekstejä sisältävä rinnakkaiskorpus kielitieteellistä tutkimusta varten.

Projektin toinen päämäärä on kehittää kootun korpuksen pohjalta julkinen konekäännöspalvelu suomen ja ruotsin kielten välisiä käännöksiä varten. Opetusaineiston määrä ja laatu ovat tärkeimmät tekijät konekäännöksen laadussa. Tämä vuoksi FISKMÖ-korpukseen perustuva käännöspalvelu pystyy todennäköisesti tuottamaan laadukkaampia käännöksiä kuin muut julkiset käännöspalvelut, joille ei ole saatavilla yhtä paljon opetusaineistoa.

Erittäin laajan suomi–ruotsi-rinnakkaiskorpuksen kokoaminen

Keräämme järjestelmällisesti suomesta ruotsiin tai ruotsista suomeen käännettyjä tekstejä Suomessa toimivilta julkisilta ja yksityisiltä organisaatioilta sekä kielipalveluyrityksiltä. Tavoitteemme on

  • koota julkinen rinnakkaiskorpus kieltenvälistä tutkimusta varten
  • luoda laaja ja monipuolinen opetusaineisto konekäännöskehitystä varten.

Korkealaatuisen julkisen konekääntimen kehittäminen

Toinen tavoitteemme on kehittää suomiruotsi- ja ruotsi–suomi-kielipareille julkinen konekäännöspalvelu, joka on luotettava ja tarjoaa laadukkaita konekäännöksia. Palvelu tukee sekä yleiskäyttöisiä että mukautettuja konekääntimiä.

FISKMÖ-projektin tukeminen

Projektin tukeminen on helppoa, eikä siitä aiheudu kustannuksia tukijoille. Meille voi ilmoittaa tekstiaineistoista, jotka sisältävät käännöksiä ruotsista suomeen tai suomesta ruotsiin. Käsittelemme tekstiaineiston ja varmistamme, että asianmukaisia tietoturva-käytäntöjä noudatetaan. Noudatamme avoimuuden periaatetta, ja tukijat saavat aina tietää, miten heidän aineistojaan käytetään.

Yhteystiedot

Jos haluat lisätietoja projektista, lähetä sähköpostia osoitteeseen fiskmo-project(at)helsinki.fi.

FISKMÖ on Helsingin ja Turun yliopistojen sekä Kitesin (Suomen kielisektorin kattojärjestö) yhteinen projekti. Projektin rahoittaja on Svenska kulturfonden.