Resurssit

Fiskmö-konekäännöslaajennukset SDL Trados Studio- ja memoQ-työkaluihin

SDL Trados Studio- ja memoQ-käännöstyökaluille on saatavilla Fiskmö-konekäännöslaajennus. Konekäännin toimii täysin paikallisesti käyttäjän tietokoneella, eikä vaadi asennuksen jälkeen yhteyttä palvelimeen tai edes Internet-yhteyttä. Käyttäjän data on turvassa hänen omalla koneellaan. Konekäännöslaajennukset voi ladata seuraavalta sivulta, joka sisältää myös asennus- ja käyttöohjeet: Fiskmö-konekäännöslaajennukset. Suomi–ruotsi–suomi-käännössuuntien lisäksi laajennukset tukevat OPUS-MT-kokoelman tarjoaa käännössuuntien valikoimaa, joka on erittäin laaja. (Fiskmö-laajennusten vanhoja versioita voi ladata täältä).

Julkinen GitLab-repositorio

Fiskmö-projektilla on GitLab-repositorio, joka sisältää projektin kaiken yleisölle avoimen datan. Tällä hetkellä GitLabissa on yli 3 miljoonaa käännösyksikköä.

Suomi–ruotsi-datakokoelmat OPUS-korpuksessa

GitLab-datan lisäksi Fiskmö-projekti hyödyntää OPUS-korpuksen kaksikielistä (suomi ja ruotsi) dataa. Esimerkiksi koko Finlex on saatavilla kohdistettuna.

Julkinen konekäännin

Fiskmön yleiskonekäännin on julkisesti käytettävissä. Konekäännin kääntää suomen ja ruotsin/norjan/tanskan välillä.

Webistä haettu data

Me Fiskmössä käymme myös nettisivuja koneellisesti läpi ja haemme julkista kaksikielistä dataa. Julkaisemme suuria kokoelmia kohdistettuja virkepareja, jotka on erotettu web-datasta. Ensimmäisten julkisten datasettien ilmestyminen on odotettavissa maaliskuun 2019 loppuun mennessä. Pysykää kuulolla!