Hae hallinnon opiskelijaedustajaksi eli hallopediksi!

Miten vaikuttaa opiskelijoiden asioihin siellä, missä päätökset koulutuksesta tehdään? No lähtemällä hallopediksi tietysti! Tänä syksynä valitaan uudet hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit yliopiston hallintoelimiin. Haku hallopediksi Conduksen ja ainejärjestöjen vaalilistalle päättyy 15.10.

Mitkä hallintovaalit?

HYYn edustajisto on päättänyt, että Helsingin yliopistossa opiskelijaedustajat valitaan vaaleilla. Vaalit järjestetään joka toinen vuosi marraskuussa. Vaaleissa valitaan kaiken kaikkiaan n. 350 hallopedia yliopiston eri toimielimiin. Näitä toimielimiä ovat yliopistokollegio, tiedekuntaneuvostot ja laitosneuvostot.

Yksiköissä, joissa on enemmän ehdokkaita kuin edustajien paikkoja, järjestetään vaalit. Vaalit suoritetaan verkkovaaleina 4.–5.11. kello 9.00–17.00. Mikäli käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa tullaan järjestämään vaalit, niistä tiedotetaan lisää lähempänä ajankohtaa.

Mikä on halloped?

Kaikissa yliopiston toimielimissä vallitsee kolmikanta, mikä tarkoittaa sitä, että professorit, keskiryhmä (muu henkilökunta) ja opiskelijat ovat kukin yhtä lailla edustettuina.

Hallopedit eli hallinnon opiskelijaedustajat ovat ylioppilaskunnan valitsemia edustajia yliopiston toimielimiin. He edustavat itsensä lisäksi koko opiskelijakuntaa. Hallopedit ovat täysivaltaisia toimielintensä jäseniä ja vaikuttavat siihen, millaista opiskelu ja tutkimus yliopistossa tulevaisuudessa on. Hallopediksi voi hakeutua avoimessa haussa kuka tahansa yliopiston opiskelija. (Lähde: HYYn hallopedsivut.)

Hallopedit käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan hallopedit vaikuttavat neljässä eri toimielimessä: kummankin laitoksen, eli käyttäytymistieteiden laitoksen ja opettajankoulutuslaitoksen laitosneuvostoissa, tiedekuntaneuvostossa sekä yliopiston korkeimmassa päättävässä elimessä – yliopistokollegiossa.

Avoimina ovat siis seuraavat paikat:

 • Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto: 5 varsinaista jäsentä, 5 varajäsentä
 • Opettajankoulutuslaitoksen laitosneuvosto: 5 varsinaista jäsentä, 5 varajäsentä
 • Käyttäytymistieteiden laitoksen laitosneuvosto: 5 varsinaista jäsentä, 5 varajäsentä
 • Yliopistokollegio: 2 varsinaista jäsentä, 2 varajäsentä

hallopediKäyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijaedustajien määrä eri toimielimissä. Kaavio: Jussi Järvinen.

Hallopedinä et toimi yksin, vaan yhdessä kanssasi laitoksen ja tiedekunnan opiskelijoita edustavat myös kaikki muut valitut hallopedit sekä koko tiedekunnan opiskelijajärjestöjen opintovastaavien verkosto eli Conduksen opintotoimikunta. Toimikunta kokoontuu säännöllisesti vaihtamaan ajatuksia ajankohtaisista opintoasioista.

Miten hakea hallopediksi?

Jotta saisimme käyttäytymistieteelliseen tiedekuntaan mahdollisimman sujuvasti valittua opiskelijaedustajat, on tiedekunnassa muodostettu Conduksen ja ainejärjestöjen vaaliliitto. Hae siis hallopediksi Conduksen ja ainejärjestöjen vaalilistalle! Vaalilistasta vastaa Conduksen edunvalvontasihteeri Sanna Liesto. 

Ehdolle voi asettua kuka tahansa kyseisessä yksikössä opiskeleva, läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija. Ehdokas ei saa kuulua keskiryhmään, eli olla ollut yli vuoden jatkuneessa työsuhteessa yliopistoon.

Lähetä lyhyt vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen edunvalvonta[at]condus.fi. Kerro hakemuksessa:

 1. mihin toimielimeen haluaisit olla ehdolla,
 2. oletko käytettävissä varsinaiseksi edustajaksi, varaedustajaksi vai kummaksi vain,
 3. kokemuksesi järjestötoiminnassa ja/tai muussa yliopistomaailmassa sekä
 4. miksi haluaisit hallopediksi.

Vähimmäiskriteerejä ei ole, mutta kriteerit, joilla ehdokaslistalle valitaan henkilöitä valintatilanteissa ovat seuraavat (käytännössä siis, jos hakijoita on enemmän kuin paikkoja on auki):

 • Eri pääaineiden tasapuolinen edustus neuvostoissa (suhteessa myös opiskelijamääriin).
 • Mahdollisuus pitää yhteyttä ainejärjestöjen hallituksiin.
 • Kokemus edunvalvontatyöstä yliopistolla.
 • Kiinnostus ja valmius sitoutua hallintotyöhön.

Poikkeuksena on yliopistokollegio, jossa valintatilanteessa painotetaan kahta viimeistä kriteeriä.

Voit myös asettua ehdolle vaaliliiton ulkopuolella. Lisätietoa: http://hyy.helsinki.fi/fi/yhteiskunta-yliopisto/vaikuttaminen-yliopistolla/hallintovaalit.

Aikataulu

 • Tiistai 15.10. klo 23.59 Haku Conduksen ja ainejärjestöjen vaalilistalle päättyy.
 • Torstai 17.10. Kokous, jossa päätetään Conduksen ja ainejärjestöjen vaalilistan lopullisesta kokoonpanosta.
 • Perjantai 18.10. Vaalilistalle valittujen henkilöt täyttävät hakulomakkeet. Tarkemmat ohjeet annetaan asianomaisille myöhemmin.hallopedi2

Teksti: Jussi Järvinen, Netta Metsäaho

psst, haluaisitko tietää, millaista hallopedin työskentely on käytännössä? Lue Peducan sivuilta hallopedien haastatteluja: Millaista on olla halloped?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *