Ihanista haalareista

Huom! Tämän vuoden haalaritilaus tapahtuuu e-lomakkeen kautta!

Haalarikulttuuri

Suomessa haalariperinne on lähtöisin teekkareilta, mutta nykypäivänä lähes jokainen korkeakoulu yliopistosta ammattikorkeaan vilisee erivärisiä haalareita: jokainen haluaa osansa tästä opiskelijasymbolista. Haalareiden värit kuvastavat opiskeltavaa alaa (tai joskus useampaa alaa, kuten Peducan turkoosit haalarit) ja niihin kerätään erilaisia merkkejä. Merkit voivat olla esimerkiksi muistoja tapahtumista tai ne voivat kertoa muille, minkä alan opiskelija on kyseessä. Jos näet monivärisiä haalareita, voi kyseessä olla varattu opiskelija, sillä joskus on tapana, että seurustelevat parit vaihtavat keskenään haalareidensa lahkeet.

Haalareita käytetään perinteisesti lähes kaikissa opiskelijatapahtumissa, kuten approilla, joillain sitseillä, vappuna… Ne ovat yleensä käyttäjiensä suosiossa helppokäyttöisyyteensä vuoksi: haalarit kestävät vettä, pitävät tuulta ja vaatekriisit ratkeavat helposti! Haalarit myös edustavat yhteisöllisyyttä paitsi samanväristen haalarien, myös yleisesti opiskelijoiden keskuudessa. Pääsääntöisesti haalareihin sonnustautuneisiin opiskelijoisiin suhtaudutaankin kaupungilla iloisesti, mutta osaan ravintoloista sisäänpääsy haalarihemmoilta evätään.

haalarit

Mistä haalarit sitten saadaan?

Haalareiden hankinta on fuksien itsensä vastuulla. Meidän tapauksessamme luokanopettaja- sekä kasvatustieteen fuksit järjestävät haalarit yhteistuumin. Syksyn alussa muodostetaan haalaritiimi, johon olisi tärkeää saada molempien alojen opiskelijoita mukaan. Mitä aikaisemmin tiimi saadaan kasaan ja hommat käyntiin, sitä parempi. Haalareiden hankinta on nimittäin yllättävän pitkä ja hidas prosessi. Seuraavat ohjeet ovat lähinnä haalaritiimiläisille.

Alkuun haalaritiimin kannattaa jakaa tiimiläisille vastuualueet. Osa voi ottaa vastuun tilauksista ja raha-asioista, osa sovituksista, osa huolehtia sponsoreista ja yksi olla yhteistyössä haalarintoimittajien kanssa. Sponsoreiden hankintaan on syytä varata eniten tekijöitä. Ainakin omasta mielestäni se on haalareiden hankinnassa työläin osuus. Sponsoreissa periaate on se, että yritykset ostavat mainostilaa haalareistamme. Yleensä näkyvimmistä paikoista pyydetään hieman enemmän ja syrjäisemmistä vähemmän. Jalkapaikat ovat useimmiten halutumpia ja niistä kannattaakin pyytää enemmän. Sponsoreiden hankintaan on syytä varata aikaa ja se kannattaa aloittaa ajoissa. Ottakaa rohkeasti yhteyttä mahdollisimman moniin yrityksiin, niin sähköpostitse, soittamalla ja vaikka käymällä paikan päälläkin. Lisäksi sponsoreiden hankinnassa kannattaa hyödyntää mahdolliset tuttujen yritykset. Kaikki fuksit voivat osallistua sponsoreiden hankintaan kyselemällä tutuiltaan kiinnostuksesta sponsorointiin. Haalaritiimin kannattaa kannustaa fukseja tähän.

Yritysten logojen painattamisesssa on muutamia huomioitavia asioita. Ensinnäkin kannattaa vertailla eri haalarintoimittajien painatushinnastoja. Tämän perusteella voi laskea, paljonko sponsoreilta tulee pyytää, jotta jäädään voiton puolelle. Yksiväristen logojen painatus on yleensä edullisempaa. Kaikkien väriyhdistelmien painaminen ei ole mahdollista, joten jos yritys pyytää erikoisia värejä, kannattaa asia ensin varmistaa haalarintoimittajalta.

Haalaritiimille kannattaa avata oma tili. Joku tiimiläisistä voi avata tilin oman tilinsä rinnakkaistiliksi. On helpointa, jos raha-asioita ja tilauksia hoitavat samat henkilöt. Viime vuonna aloitimme siitä, että keräsimme alustavat tilauslistat syksyn alussa. Näin saimme osviittaa, minkä verran haalareita ollaan tilaamassa. Samaan aikaan sponsoritiimi aloitti urakkansa. Siinä vaiheessa, kun sponsoreita alkaa olla tarpeeksi, voidaan ryhtyä suunnittelemaan haalareiden sovituksia. Alustavien tilausten pohjalta on helppoa tehdä pohja sovituksiin, johon kaikki kirjaavat haluamansa koon sekä vahvistavat tilauksensa allekirjoituksella. Kun haalareiden koot ja tarkka määrä on tiedossa, voi haalarintoimittaja aloittaa haalareiden valmistuksen. Tämä on myös takarajana sponsoreiden hankintaan. Haalarintoimittaja tarvitsee yritysten logot parin viikon sisällä haalareiden leikkaamisesta. Näin ollen haalareiden sovituksia ei kannata suunnitella kovin aikaisin syksyllä, jotta sponsoritiimi saa tarpeeksi aikaa.

Siinä vaiheessa, kun kaikki materiaali on haalarintoimittajalla, voi haalaritiimi aloittaa maksujen keräämisen. Haalarilaskulle kannattaa laittaa eräpäivä niin, että rahat ehtivät tilille ennen haalareiden valmistumista. Laskuttamisen jälkeen ollaan oikeastaan voiton puolella. Sitten ei muuta, kuin haalareita jakamaan ja homma oli siinä 🙂 Haalareiden jaossa voi hyödyntää samaa listaa, mihin aiemmin kerättiin tilauksia ja allekirjoituksia. Lisäksi kannattaa mennä sillä periaatteella, että jos ei ole maksanut, ei myöskään saa haalareita.

Haalarin hommaajan pikaopas

1. Jakakaa tehtävät osa-alueittain 2. Kerätkää alustavat tilaukset 3. Hankkikaa sponsorit 4. Järjestäkää sovitukset, ottakaa kuittaukset tilauksiin ja kerätkää koot. 5. Toimittakaa tarvittavat materiaalit haalarifirmalle ja aloittakaa laskutus 6. Jakakaa haalarit. 7. JES! Homma hoidettu! 🙂

Viime vuonna järjestimme lisäksi Haalarimerkkien ompelijaiset, Haalarien kastajaiset sekä tilasimme vuosikurssi haalarimerkin, jonka suunnittelusta järjestettiin kilpailu. Tämän vuoden haalaritiimi voi miettiä myös näiden järjestämistä, mikäli haluaa. Ei muuta kuin tsemppiä haalareiden järjestämiseen! Minuun voi olla yhteydessä, mikäli mikään asia haalareiden suhteen mietityttää 🙂

Terkuin, Viime vuoden haalaritiimiläinen ja tämän vuoden tuutori, Laura

Kuva (viime vuoden fuksit ekaa kertaa haalareissaan): Tiina Tiihonen

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *