Markkinoituvat kasvatus- ja koulutuspalvelut -teemaryhmä Kasvatustieteen päivillä 2020

Markkinoituvat kasvatus- ja koulutuspalvelut -teemaryhmä Kasvatustieteen päivillä 2020

Kasvatustieteen päivät 2020 järjestettiin koronapandemian vuoksi etäkonferenssina joulukuussa. Päivien teema oli “Kestävä kasvatus – kestävä tulevaisuus”. FuturED’n tutkija Satu Valkonen koordinoi teemaryhmää “Markkinoituvat kasvatus- ja koulutuspalvelut” yhdessä Henna Juusolan kanssa. Työryhmässä käytiin keskustelua markkinoitumisen, yksityistymisen ja digitalisaation vaikutuksista koulutuksen järjestämisen ehtoihin ja käytäntöihin. Työryhmässä virisi aktiivinen keskustelu koulutusviennistä sekä kaupallisuudesta opettajan työssä. FuturED-tutkimushankkeen Jaana Pesonen ja Satu Valkonen keskittyivät omassa esityksessään vilkasta keskustelua herättäneeseen aiheeseen opettajan ammatillisuuden muuttumisesta ja opettajan työn hallinnasta. He painottivat esityksessään kriittisen yhteiskuntalukutaidon merkitystä ja peräänkuuluttivat tarvetta huomioida koulutuksen markkinoituminen osana opettajankoulutusta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *