Tutkijalinjan posterisessio FysikerFesteillä la 23.11.

Vuodesta 2000 järjestetty kansallinen fysiikan opiskelijakonferenssi, FysikerFest, järjestetään Helsingissä viikonloppuna 22.-24.11.2013. Pääasiallisena tapahtumapaikkana on luonnollisesti Helsingin yliopiston Fysiikan laitos Kumpulassa.

Tänä vuonna festeillä järjestetään ensimmäistä kertaa posterisessio lauantaina 23.11., jonka järjestämisestä tutkijankoulutuslinja ottaa ylpeänä vastuun. Tilaisuus on avoin kaikille festien osanottajille ja muille opiskelijoille kotiyliopistosta riippumatta. Osallistua voi joko ryhmänä tai yksin ja tervetulleita ovat kaikki aiheet meteorologiasta kosmologiaan ja fysiikan didaktiikasta nanotieteisiin.

Posterisession tarkoituksena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus harjoitella posterin
ja tiivistelmän laatimista sekä posterin esittelyä yleisölle. Työn voi laatia joko
suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi ja sen aihe voi olla mikä tahansa tekijöitä
kiinnostava fysiikkaan liittyvä aihe. Työn aihe voi siis olla suunnitteilla oleva tai
toteutunut kandi- tai pro gradu -työ tai esimerkiksi viime kesän kesätöihin liittyvä aihe. Tarkemmin työn sisältövaatimuksistä löydät posteriohjeista.

Ennen posterisessiota kaikkien tapahtumaan osallistuvien posterintekijöiden tulee lähettää tiivistelmä posteristaan. Tiivistelmät asetetaan etukäteen esille tutkijalinjan nettisivuille ja ne tulee lähettää tapahtuman järjestäjille perjantaihin 8.11. mennessä.

Helsingin yliopiston Fysiikan laitos huolehtii omien opiskelijoidensa posterien painatuksesta. HY:n opiskelijoiden tulee palauttaa valmiit posterit perjantaihin 15.11. mennessä, muiden yliopistojen opiskelijat voivat tuoda omansa suoraan tilaisuuteen.

Vaikka marraskuun loppupuolelle tuntuu olevan vielä runsaasti aikaa, kannattaa aloittaa posterin teko tai ainakin suunnittelu mahdollisimman pian!

Vanhoihin postereihin ja posterisessioihin voit tutustua täällä. Lisätietoa tapahtumasta saat ottamalla yhteyttä tutkijapiirin vetäjiin ja erityisesti Tommi Tenkaseen (tommi.tenkanen’at’helsinki.fi).

Lisätietoja Helsingin yliopiston opiskelijoille

Posterisessioon voi osallistua, vaikka festeille ei muuten ottaisi osaa.

Tiivistelmän ja posterin laatimisesta sekä niiden esittelystä palkitaan yhdellä opintopisteellä. Suoritusmerkintä edellyttää posterin tekijöiltä läsnäoloa koko posterisession ajan. Posterien tekijät on velvoitettu osallistumaan myös posteritaulujen pystytykseen ja purkuun.

Ennen posterisessiota tutkijalinja järjestää viikoilla 44 ja 45 aiheeseen liittyvän teemakokoontumisen, jolloin perehdytään konferenssiposterin ja -tiivistelmän laadintaan. Viime vuonna tilaisuudessa vinkkejä antoi yliopistonlehtori Szabolcs Galambosi ja myös tänä vuonna tilaisuuksissa puhuu aiheeseen perehtynyt tutkija.

This entry was posted in Posterisessiot, Tapahtumat. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *