Posteri- ja tiivistelmäohjeita vuoden 2013 posterisessioon

Tutkijapiirin perinteinen posterisessio järjestetään jälleen FysikerFestien yhteydessä lauantaina 23.11 klo 14-16 Physicumissa salin D101 viereisellä käytävällä. Tilaisuus on avoin kaikille Festien osanottajille ja muille opiskelijoille kotiyliopistosta riippumatta. Osallistua voi joko ryhmänä tai yksin ja tervetulleita ovat kaikki aiheet meteorologiasta kosmologiaan ja fysiikan didaktiikasta nanotieteisiin.

Ennen posterisessiota kaikkien tapahtumaan osallistuvien posterintekijöiden tulee lähettää tiivistelmä posteristaan. Tiivistelmät asetetaan etukäteen esille tutkijalinjan nettisivuille ja ne tulee lähettää perjantaihin 8.11. klo 23.59 mennessä osoitteeseen tommi.tenkanen_at_helsinki.fi.

Helsingin yliopiston Fysiikan laitos huolehtii omien opiskelijoidensa posterien painatuksesta. HY:n opiskelijoiden tulee palauttaa valmiit posterit perjantaihin 15.11. klo 23.59 mennessä, muiden yliopistojen opiskelijat voivat tuoda omansa suoraan tilaisuuteen.

Kuinka tiivistelmä laaditaan

Tiivistelmän rakenne on seuraava:

– Tiivistelmän otsikko
– Tekijät, muotoa “N. N. Fyysikko”
– Keskimmäisten nimien, jos sellaisia on, nimikirjaimia käytetään, jotta vältetään sekaannukset muihin tiedettä tekeviin N. Fyysikoihin
– Esittelijöiden nimet alleviivataan (konferensseissa yleensä vain yksi, tutkijalinjan posteritilaisuudessa kuitenkin kaikkien niiden ryhmän opiskelijoiden, jotka haluavat posterintekoa ja -esittelyä harjoitella)
– Yhteydet (affiliation), eli osastot/laitokset, joihin tekijät kuuluvat
– Sähköpostiosoite, eli tekijä(t), joilta voi tiedustella lisätietoja
– Varsinainen teksti koostuen lyhyestä johdannosta, tutkimuskysymyksen asettelusta (lukijalle pitää syntyä kuva, miksi tästä ollaan/pitäisi olla kiinnostunut) ja posterissa käsiteltävistä asioista

Tiivistelmästä tulee kirjoittaa niin yleistajuinen, ettei lukijan tarvitse olla aiheen asiantuntija sen olennaisen sisällön ymmärtääkseen. Maksimipituus tiivistelmälle on yksi A4, kun varsinaisen tekstin fontti on 12pt.

Tiivistelmälle voi ottaa mallia Heli Hietalan kirjoittamasta esimerkkitiivistelmästä. Saman tiivistelmän TeX-pohjan löydät täältä (avautuu oikeassa muodossa esim. Texmakerilla), mutta voit kirjoittaa tekstin myös Word-muotoisena. Kannattaa myös tutustua viimekertaisen posteritilaisuuden hyväksyttyihin tiivistelmiin.

Mallia tiivistelmälle voi katsoa myös eri konferenssien abstraktikirjoista. Esimerkiksi vuoden 2011 Fysiikan Päivien abstraktikirja löytyy täältä.

Valmiit tiivistelmät asetetaan näkyville tutkijapiirin nettisivuille.

Posteriohjeita

Työn voi tehdä joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, ja sen aihe voi olla mikä tahansa tekijöitä kiinnostava fysiikkaan liittyvä aihe. Työn aihe voi siis olla suunnitteilla oleva tai toteutunut kandi- tai pro gradu -työ tai esimerkiksi viime kesän kesätöihin liittyvä aihe.

Kannattaa huomata, että työn ei tarvitse sisältää uutta tutkimusta – tärkeintä on harjoitella posterin tekemistä ja esittelyä.

Posterin ulkonäkö- ja muotovaatimukset:

– Koko A1, pystyyn
– Muoto täysin tulostusvalmis pdf-tiedosto
– Posteri tulee tehdä samalla kielellä kuin tiivistelmä
– Posterissa tulee käsitellä tiivistelmässä luvattuja asioita
– Sijoita otsikko ja tekijöiden nimet posterin yläosaan siten, että posteri on helppo tunnistaa
– Erota selkeästi, mikä on omaa tutkimusta – jos sellaista esität – ja mikä on muiden tuloksia. Muista siis lähdeviittaukset!
– Varmista, että kaiken tekstin (mukaan lukien kuvatekstit ja diagrammit) pystyy lukemaan parin metrin etäisyydeltä
– Hyvä nyrkkisääntö on, että kappale- ja kuvatekstit ovat vähintään fonttia 24pt (korkeus 0.9cm) ja väliotsikot vähintään 36pt (1.2cm)
– Käytä värejä, kuvia sekä kuvaajia
– Muista, että tulostin ei välttämättä voi tulostaa aivan paperin reunaan asti

Myös posterille on olemassa Heli Hietalan tekemä esimerkkiposteri sekä saman posterin TeX-pohja.

Tarjolla on myös “tyhjä” TeX-pohja posteria varten sekä LaTeX-muotoilun avuksi muotoilun määrittelytiedostot A0poster.cls ja axodraw.sty. Helsingin yliopiston opiskelijat voivat myös käyttää valmista mallipohjaa.

Mitä posterisessiossa tapahtuu

Posterisessio järjestetään lauantaina 23.11. Physicumissa salin D101 viereisellä käytävällä. Posterisessiossa opiskelijat esittelevät posteriaan muille osallistujille, eli toisille opiskelijoille ja laitoksen henkilökunnalle. Tilaisuudessa on viinitarjoilu.

Tilaisuuden aikataulu:

– Klo 10.00 Posteritaulujen pystytys ja posterien kiinnitys
– Klo 14.00-16.00 Posterisessio
– Klo 16- Posteritaulujen purku

Posterin ja tiivistelmän lähettäminen

– Tiivistelmä pe 8.11 klo 23.59 mennessä sähköpostitse osoitteeseen tommi.tenkanen’at’helsinki.fi
– Viestin yhteyteen kaikkien tällä posterilla osallistuvien opiskelijoiden nimet ja Helsingin yliopiston opiskelijoiden osalta opiskelijanumerot
– Tiivistelmä liitetiedostona mieluiten pdf-muodossa
– Helsingin yliopiston opiskelijoilta posteri täysin tulostusvalmiina pdf-muotoisena liitetiedostona pe 15.11. klo 23.59 mennessä osoitteeseen tommi.tenkanen’at’helsinki.fi
– Muiden yliopistojen opiskelijat voivat tuoda oman posterinsa suoraan tilaisuuteen

Lisäohjeita voit kysyä tutkijapiirin vetäjiltä ja erityisesti Tommi Tenkaselta (tommi.tenkanen’at’helsinki.fi).

Lisätietoja Helsingin yliopiston opiskelijoille

Posterisessioon voi osallistua, vaikka Festeille ei muuten ottaisi osaa.

Helsingin yliopisto huolehtii omien opiskelijoidensa posterien painatuksesta. HY:n opiskelijoiden tulee palauttaa valmiit posterit perjantaihin 15.11. mennessä osoitteeseen tommi.tenkanen_at_helsinki.fi.

Tiivistelmän ja posterin laatimisesta sekä niiden esittelystä palkitaan yhdellä opintopisteellä. Suoritusmerkintä edellyttää posterin tekijöiltä läsnäoloa koko posterisession ajan. Posterien tekijät on velvoitettu osallistumaan myös posteritaulujen pystytykseen ja purkuun.

Ennen posterisessiota tutkijalinja järjestää viikoilla 44 ja 45 aiheeseen liittyvän teemakokoontumisen, jolloin perehdytään konferenssiposterin ja -tiivistelmän laadintaan. Viime vuonna tilaisuudessa vinkkejä antoi yliopistonlehtori Szabolcs Galambosi ja myös tänä vuonna tilaisuuksissa puhuu aiheeseen perehtynyt tutkija.

Posteriohjeet on muokattu Otso Huuskan kirjoittamista tutkijalinjan vuoden 2011 posteritilaisuuden ohjeista.

This entry was posted in Posterisessiot, Tapahtumat. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *