Kryologian ajankohtainen tutkimus

Ilmojen kylmetessä lumen ja jään tuntemus tulee ajankohtaisesti itse kullekin. Tämän kunniaksi torstaina 20.11. geofysiikan professori Matti Leppäranta tulee kertomaan kryologiasta ja sen tutkimuksesta klo 14 salissa D115.

” Kryologia tutkii lumeen ja jäähän liittyviä asioita maapallolla; ilmakehän jääkiteet, vuotuinen lumipeite, jäätiköt, järvi- ja jokijäät, merijäät ja routa. Kryosfääri säätelee aktiivisesti maapallon ilmastoa. Se vaikuttaa pinnan energiataseeseen, pilviin, sadantaan, hydrologiaan, ilmakehän virtauksiin ja merivirtoihin. ”

Yliopistomme kryologian tutkimusryhmän tutkimuskohteet sijaisevat ympäri maailmaa, sillä jäätiköiden ja jääpeitteen kohtalo kiinnostaa niin Suomen järvien, Itämeren, Himalajan kuin Etelämantereenkin alueella. Tällä hetkellä tutkitaan mm. aerosolien, ilmaston ja ilmaston muutoksen vaikutusta kryosfääriin.

” Kryologia tutkimusryhmän päätutkimuskohteet ovat meri- ja järvijäät sekä vuotuinen lumipeite Arktisella alueella. Merijäätutkimus on keskittynyt Itämereen ja merijään dynamiikkaa on tutkittu pääasiallisesti teoreettisten mallien avulla. Jään rakennetta ja termodynaamisia ominaisuuksia on tutkittu kenttämittausten avulla, joita on suoritettu Itämeren lisäksi Ohotanmerellä. Vuotuisen lumipeitteen kehitystä ja rakennetta on tutkittu Suomessa ja Etelämantereella. ”

Lisää tutkimuksesta: https://wiki.helsinki.fi/display/cryology/Cryosphere+geophysics

This entry was posted in Tapahtumat. Bookmark the permalink.

Leave a Reply