First meeting of the joint programme boards // Johtoryhmien ensimmäinen yhteiskokous

The first joint meeting of the geo degree programme boards was held on Friday, January 15. Most of the three-hour meeting was dedicated to getting the boards organized and going through multiple agenda items from starting the FIN-GEO network preparations to getting the teaching plan organized for the academic year 2021-2022. We also had a guest speaker, as vice-dean of teaching Hannu Toivonen gave a short address to initiate the four-year term of board activities.

Geo-koulutusohjelmien johtoryhmien ensimmäinen yhteinen kokous pidettiin perjantaina 15. tammikuuta. Suurin osa kolmen tunnin kokouksesta oli varattu  johtoryhmien järjestäytymiselle, minkä lisäksi esityslistalla käsiteltiin laaja kirjo ajankohtaisia asioita FIN-GEO -verkoston valmistelujen aloittamisesta lukuvuoden 2021-2022 opetusohjelman valmisteluihin. Kokouksessa vieraili myös opetuksesta vastaava varadekaani Hannu Toivonen, joka piti lyhyen puheenvuoron johtoryhmien nelivuotisen toimikauden avajaisiksi.

Concise list of agenda items was as follows:

Greetings from the Vice-dean of teaching, Hannu Toivonen

OPERATIVE (Joint)
Organization of the boards
Situation reports
Current teaching arrangements
Planning of teaching 2021-2022
FIN-GEO MinEdu-funding
MinEdu additional funding based on extra starting slots
OPERATIVE (GeoKandi)
Action plan for the academic years 2021-2023
OPERATIVE (GEO^2)
Master’s theses
Study track selections
MSc thesis grant transfer from 2020 to 2021 (GEO^2)

STRATEGIC
Planning of the 2023-2026 degree structures (GeoKandi; GEO^2)

AOB (Any Other Business)
New Blog for Geoscience education UH launched
GEO^2 Moodle-area will be launched next week
Sisu-orientations for teachers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *