Tulevaisuuden ja tämän päivän Geo-osaajat koolla 9.2.2023

Osaanottajia geologian valopihalla.

Ensimmäinen Geotieteiden koulutusohjelmien oma työelämätapahtuma: “Tulevaisuuden Geo-osaaja/ Future Geo -expert”  järjestettiin 9.2.2023 Kumpulan kampuksella. Päivässä kohtasivat nuoruuden into ja tämän päivän koulutuksen tuottama osaaminen sekä työelämän arkirealismi, sen odotukset ja vaatimukset vastavalmistuneelle. Oivalluksiakin tuli, valtaosa osallistujista totesi loppuyhteenvedossa saaneensa uutta ajateltavaa päivän aikana.

Tapahtumaan osallistui suuri määrä alan yrityksiä ja organisaatioita, geotieteiden alumneja, osaston henkilökuntaa ja opiskelijoita; yhteensä 110 rekisteröitynyttä osanottajaa, joista noin 50 oli opiskelijoita. Tapahtumassa oli edustettuna 26 eri geoalan toimijaa konsultti- ja kalliorakentamisen, asbesti- ja haitta-aineanalytiikan, malminetsinnän ja kaivosteollisuuden, vesien- ja ympäristönsuojelun ja valtion tutkimuslaitosten edustajina.

Niin kuin Tom Jilbert tapahtuman blogissa kirjoitti, meillä on tosiaan käsillä Suomi-ilmiö, siinä missä muualla länsimaissa geotieteiden opiskelijamäärät ovat laskeneet, meillä Suomessa kiinnostus geologiaan ja geotieteisiin on kasvanut niin, että hakijamäärät kaikkiin geotieteitä opettaviin yliopistoihin Suomessa ovat nousseet huomattavasti, Helsingissä viime keväänä 35%.

Samaan aikaan, tarve geotiedolle ihmiskunnan suurien haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, vihreän siirtymän tai luonnonvarojen kestävän käytön mahdollistamiseksi on suurempi kuin koskaan. Geotieteiden osaamistarve on havaittu myös valtion johdon tasolla ja olemmekin saaneet opetus- ja kulttuuriministeriöltä lisärahoitusta, jonka turvin aloituspaikkoja Helsingin yliopistossa on nostettu kolmen viime vuoden aikana.

Tämä on todella valoisa, joskin vastuullinen tilanne ja Geo-osaaja päivässä pohdittiin, miten tuohon koulutustarpeeseen parhaiten vastaamme? Aamun ensimmäisessä sessiossa kuulimme, millaista osaamista nykyinen geotieteiden koulutus kandi- ja maisteriohjelmassa tuottaa ja päivän päätteeksi pääsimme kuulemaan paneelikeskustelussa eri alojen asiantuntijoiden näkemyksiä siitä, miten koulutus vastaa työelämän tarpeita. Paneelikeskustelussa nousi esiin tärkeimpinä tulevaisuuden geo-osaajan ominaisuuksina motivaatio, uteliaisuus, rohkeus ja halu löytää uusia ratkaisuja ja kehittää jatkuvasti osaamistaan monitieteisessä ympäristössä. Opiskelijat kuulivat, että kovan menetelmä- ja teoriaosaamisen lisäksi kyky asettaa oma tutkimus isompaan kokonaisuuteen ja epätäydellisyyden sietäminen ovat avaintaitoja tulevaisuuden työelämässä.

Päivän aikana opiskelijat pääsivät esittelemään osaamistaan posterisessiossa ja speed dating tyylisessä rekrytointiosiossa. Yritykset taas pääsivät ääneen lyhyissä tietoiskuissa, alumnien inspiroivissa urapoluissa ja esimerkeissä siitä, miten yritysyhteistyö tutkielmien teossa saattaa yhteen opiskelijoita ja ammattilaisia.

Päivä sai loistavan vastaanoton, ja sitä pidettiin varsin onnistuneena. Osallistujilta kerätään vielä palautetta, joka huomioidaan ensi vuoden Tulevaisuuden Geo osaaja -tapahtuman suunnittelussa.

Support for MSc thesis writing: Thesis camp at the Lammi Biological Station 24.-28.10.2022

Camp participants standing on front of the van.

Since 2007, the Master’s Programme in Geology and Geophysics has had a tradition of arranging MSc thesis camps or “Graduleiri” to smoothen the thesis writing process. The camp provides students with a week of total concentration on thesis writing without any disturbances or everyday chores.

The thesis camp was arranged during the examination and study week between periods 1 and 2 at the Lammi Biological Station with a total of 16 students attending this time. Each of them had single rooms and extra computer screens were available to those working on large data sets, etc. The students prepared a short 10-minute presentation about their thesis topic, research questions and a plan for the thesis camp. The presentations were discussed with their supervisors and given at a launch seminar on Monday. Each student arranged two supervision meetings with their supervisors, first at the beginning (or before) the camp, and then towards the end of the camp. On Friday, the camp finished with a final seminar, where everyone presented their outcomes for the week. Several supervisors were able to join the camp for a short time or even for the entire week. The students were invited to participate in workshops on specific themes, according to their needs, including: The thesis structure and thesis guidelines, writer’s block and how to overcome it, and separate sessions on how to boost one’s skills with statistical methods, tables, and diagrams, maps and figures.

Feedback from the camp once again proved that this format works well and is highly appreciated by the students and supervisors alike. In addition, the station’s excellent catering was valued, it kept energy levels on target. This year the camp also has a new component: regular follow-up meetings on campus to ensure that the work done during the camp will continue after returning to regular life.

Geoetiikka ja kansainvälinen geoetiikan päivä lokakuussa 2022

Tiedätkö, mitä tarkoittaa geoetiikka tai mihin kaikkeen se liittyy? FT Elina Lehtonen työskentelee tällä hetkellä verkkokurssin tuottamisen parissa, jonka yksi olennainen teema geoetiikka tulee olemaan.

Teksti: Elina Lehtonen (@eslehton)

Kansainvälinen geoetiikan edistämisyhdistys IAPG (International Association for Prototing Geoethics) määrittelee geoetiikan olevan “työkalu, jolla voidaan vaikuttaa yhteiskunnan tietoisuuteen ongelmista, jotka liittyvät georesursseihin ja geoympäristöön” (Di Capua & Peppoloni 2019). Geoetiikassa yhdistyy geotieteelliseen tietoon, koulutukseen, tutkimukseen ja viestintään liittyvät eettiset, sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset.

Geoetiikka on hyvin monipuolinen geotieteiden osa-alue, ja se liittyy muun muassa luonnonvarojen kestävään käyttöön, vesistöjen, rannikkoalueiden ja maa-alueiden hoitoon, saastumiseen ja sen vaikutuksiin ihmisten terveyteen, maailmanlaajuisiin ympäristömuutoksiin (mukaan lukien ilmastonmuutos), luonnonympäristöjen suojeluun, tieteellisten ja ammatillisten toimintatapojen sääntöjen kehittämiseen, geotieteisiin liittyvään koulutukseen, geodiversiteettiin, geopuistoihin ja -turismiin sekä lääketieteellisen ja oikeusgeologiaan (Di Capua & Peppoloni 2019).

Silvia Peppolonin ja Giuseppe Di Capuan mukaan “[g]eoetiikka laajentaa geotieteellisen tiedon kulttuurista horisonttia ja auttaa suuntaamaan tieteilijöitä ja yhteiskuntaa kohti valintoja ja käyttäytymistä, jotka ovat planeetan kannalta vastuullisia” (Peppoloni & Di Capua 2017). Näin ollen geoetiikka on erottamaton osa kestävää kehitystä.

Vuodesta 2017 on vietetty Kansainvälistä geoetiikan päivää, jonka tavoitteena on nostaa esiin geotieteisiin liittyviä eettisiä, sosiaalisia ja kulttuurisia puolia. Vuonna 2022 päivää vietetään 13. lokakuuta. Tänä vuonna päivän teema on Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen. Päivään voi osallistua kuka tahansa esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Lisätietoa geoetiikasta voit lukea Kansainvälisen geoetiikan edistämisyhdistyksen verkkosivuilla.

Samaan aikaan geoetiikan päivän kanssa, eli lokakuun toisella viikolla, on käynnissä myös viikon kestävä Earth Science Week, jonka teemana vuonna 2022 on “Earth Science for a Sustainable World.

FIN-GEO-koulutusyhteistyöverkoston alla on aiheeseen liittyen alkanut huhtikuussa 2022 projekti, jossa luodaan geotieteitä opettavien yliopistojen yhteistä, kestävyyteen geotieteissä liittyvää verkkokurssia. Yksi kurssille suunniteltu kokonaisuus liittyy geoetiikkaan. Tätä ennen geoetiikkaa ei tiettävästi ole opetettu ainakaan Helsingin yliopistossa erillisenä osa-alueenaan.

Kestävyys geotieteissä -verkkokurssi on laajuudeltaan 2 opintopistettä, ja se on suunnattu pääasiassa geotieteiden kandivaiheen opiskelijoille yliopistosta riippumatta. Esimerkiksi Helsingin yliopistossa kurssi toimii hyvänä jatkona kestävyysaiheiselle SUST-001-kurssille. Työryhmän tavoitteena on se, että kurssi on valmis syyslukukauden 2023 alkaessa.

Tekstin kirjoittaja, Elina Lehtonen työskentelee FIN-GEO-koulutusverkoston projektissa, jossa luodaan geotieteitä opettavien yliopistojen yhteistä, Kestävyys geotieteissä -aiheista verkkokurssia.  

Lähteet:

Di Capua, G. & Peppoloni, S., 2019. Defining geoethics. Website of the IAPG – International Association for Promoting Geoethics, http://www.geoethics.org/definition. [luettu 21.9.2022]

Peppoloni, S. & Di Capua, G., 2017. Geoethics: ethical, social and cultural implications in geosciences. Annals of Geophysics 60, Fast Track 7. https://doi.org/10.4401/ag-7473

Geo degree programme August board meeting // Geo-koulutusohjelmien elokuun johtoryhmäkokous

The geoscience degree programme boards kicked off the autumn semester in their joint meeting on Friday, 20 August. Preparations for the busy autumn of teaching are well underway in both degree programmes and also long-term planning is taking slow and steady steps towards better solutions for geoscience teaching in the future.

Continue reading “Geo degree programme August board meeting // Geo-koulutusohjelmien elokuun johtoryhmäkokous”

Geo degree programme June board meetings // Geo-koulutusohjelmien kesäkuun johtoryhmäkokoukset

Geoscience degree programme boards had their last joint meeting on Friday, June 11 and the Geo^2 board met once more right before the mid-summer and beginning of the holiday season in order to approve the last six MSc theses for the academic year 2020–2021 on Thursday, June 24.

Continue reading “Geo degree programme June board meetings // Geo-koulutusohjelmien kesäkuun johtoryhmäkokoukset”

Kohti Geotieteiden olympialaisia 2021

Valtakunnallinen Geotieteiden kilpailu järjestettiin tänä vuonna huhtikuun lopulla. Kilpailussa parhaiten menestyneiden joukosta kutsuttiin 16 olympialaisiin valmentavalle leirille ja leirin päätteeksi maajoukkueeseen heistä valittiin neljä. Maajoukkueeseen valitut saavat myös option geotieteiden opiskelupaikasta Helsingin yliopistossa tai Åbo Akademissa. Koronatilanteen vuoksi IESO 2021 (International Earth Science Olympiad) järjestetään elokuussa etänä.

Continue reading “Kohti Geotieteiden olympialaisia 2021”

Geo degree programme May board meeting // Geo-koulutusohjelmien toukokuun johtoryhmäkokous

MSc thesis supervision practices and increase of student intake were the main topics in the May 2021 geoscience degree programme board meeting that took place on Friday 21. Four master’s theses were also approved and the dates for the autumn 2021 semester board meetings were settled. The degree programme boards will still meet once jointly in June to conclude the spring semester and to further discuss the views on student intake issues. MSc theses will also be approved in an extra Geo^2 board meeting on June 24.

Continue reading “Geo degree programme May board meeting // Geo-koulutusohjelmien toukokuun johtoryhmäkokous”

Kevät nuorella laavakentällä – vaihtokokemus Islannissa!

Olen petrologian ja taloudellisen geologian maisteriopiskelija Helsingin yliopistossa ja vietin kevätlukukauden 2021 Islannissa vaihto-opiskelun merkeissä. Vaihto korona-aikaan on hieman poikkeuksellinen kokemus, mutta Islannissa koronatilanne on pysynyt koko kevään muuhun maailmaan verrattuna rauhallisena: tämän kevään pahimpana päivänä tapauksia todettiin 43. Continue reading “Kevät nuorella laavakentällä – vaihtokokemus Islannissa!”

GeoKandin opiskelijat kartoittamassa Helsingin kallioperää

Koronatilanteen vuoksi geotieteiden kandiohjelman kallioperäkartoituksen kenttäkurssi jouduttiin keväällä 2021 toteuttamaan jo toista kertaa erikoisjärjestelyihin. Kurssilaiset pääsivät opettajien johdolla harjoittelemaan kartoitusmenetelmiä ja kartoittamaan Itä-Helsingin kallioperää poikkeuksellisen kesäisissä keleissä.

Continue reading “GeoKandin opiskelijat kartoittamassa Helsingin kallioperää”