Geo degree programme May board meeting // Geo-koulutusohjelmien toukokuun johtoryhmäkokous

MSc thesis supervision practices and increase of student intake were the main topics in the May 2021 geoscience degree programme board meeting that took place on Friday 21. Four master’s theses were also approved and the dates for the autumn 2021 semester board meetings were settled. The degree programme boards will still meet once jointly in June to conclude the spring semester and to further discuss the views on student intake issues. MSc theses will also be approved in an extra Geo^2 board meeting on June 24.

Maisterintutkielmien ohjauskäytännöt ja opiskelijavalinnan kiintiöiden kasvattaminen olivat pääaiheita geotieteiden koulutusohjelmien johtoryhmäkokouksessa, joka järjestettiin perjantaina 21.5. Kokouksessa myös hyväksyttiin neljä maisterintutkielmaa ja sovittiin alustavasti syyslukukauden johtoryhmäkokouksien päivämäärät. Johtoryhmät tapaavat vielä kertaalleen yhteisesti kesäkuussa päättämään kevätlukukauden ja keskustelemaan opiskelijavalinnan kiintiöistä uudemman kerran. Maisterintutkielmia hyväksytään vielä ylimääräisessä Geo^2-ohjelman johtoryhmäkokouksessa 24.6.

May 21, 2021 Agenda

OPERATIVE (Joint)
Situation reports (GeoKandi; GEO^2)
Planning of teaching 2021-2022 (GeoKandi; GEO^2)
Meeting dates for autumn semester 2021 (GeoKandi; GEO^2)
Extra Geo^2 meeting to approve theses (GEO^2)
Extra intake of students from 2022 onwards (GeoKandi)
MinEdu additional funding based on extra starting slots (GeoKandi)
Study track selections (GEO^2)
Master’s theses (GEO^2)
Ongoing M.Sc. theses and other supervision issues (GeoKandi; GEO^2)
Thesis guideline preparation update (GeoKandi; GEO^2)

STRATEGIC
GEO^2 degree programme teaching coordination meeting in June (GEO^2)
FIN-GEO network acitivities (GeoKandi; GEO^2)*
Curriculum planning for 2023-2026 (GeoKandi; GEO^2)
Meeting with the Vesiyhdistys ry (GeoKandi; GEO^2)*

AOB (Any Other Business)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *