Tulevaisuuden ja tämän päivän Geo-osaajat koolla 9.2.2023

Osaanottajia geologian valopihalla.

Ensimmäinen Geotieteiden koulutusohjelmien oma työelämätapahtuma: “Tulevaisuuden Geo-osaaja/ Future Geo -expert”  järjestettiin 9.2.2023 Kumpulan kampuksella. Päivässä kohtasivat nuoruuden into ja tämän päivän koulutuksen tuottama osaaminen sekä työelämän arkirealismi, sen odotukset ja vaatimukset vastavalmistuneelle. Oivalluksiakin tuli, valtaosa osallistujista totesi loppuyhteenvedossa saaneensa uutta ajateltavaa päivän aikana.

Tapahtumaan osallistui suuri määrä alan yrityksiä ja organisaatioita, geotieteiden alumneja, osaston henkilökuntaa ja opiskelijoita; yhteensä 110 rekisteröitynyttä osanottajaa, joista noin 50 oli opiskelijoita. Tapahtumassa oli edustettuna 26 eri geoalan toimijaa konsultti- ja kalliorakentamisen, asbesti- ja haitta-aineanalytiikan, malminetsinnän ja kaivosteollisuuden, vesien- ja ympäristönsuojelun ja valtion tutkimuslaitosten edustajina.

Niin kuin Tom Jilbert tapahtuman blogissa kirjoitti, meillä on tosiaan käsillä Suomi-ilmiö, siinä missä muualla länsimaissa geotieteiden opiskelijamäärät ovat laskeneet, meillä Suomessa kiinnostus geologiaan ja geotieteisiin on kasvanut niin, että hakijamäärät kaikkiin geotieteitä opettaviin yliopistoihin Suomessa ovat nousseet huomattavasti, Helsingissä viime keväänä 35%.

Samaan aikaan, tarve geotiedolle ihmiskunnan suurien haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, vihreän siirtymän tai luonnonvarojen kestävän käytön mahdollistamiseksi on suurempi kuin koskaan. Geotieteiden osaamistarve on havaittu myös valtion johdon tasolla ja olemmekin saaneet opetus- ja kulttuuriministeriöltä lisärahoitusta, jonka turvin aloituspaikkoja Helsingin yliopistossa on nostettu kolmen viime vuoden aikana.

Tämä on todella valoisa, joskin vastuullinen tilanne ja Geo-osaaja päivässä pohdittiin, miten tuohon koulutustarpeeseen parhaiten vastaamme? Aamun ensimmäisessä sessiossa kuulimme, millaista osaamista nykyinen geotieteiden koulutus kandi- ja maisteriohjelmassa tuottaa ja päivän päätteeksi pääsimme kuulemaan paneelikeskustelussa eri alojen asiantuntijoiden näkemyksiä siitä, miten koulutus vastaa työelämän tarpeita. Paneelikeskustelussa nousi esiin tärkeimpinä tulevaisuuden geo-osaajan ominaisuuksina motivaatio, uteliaisuus, rohkeus ja halu löytää uusia ratkaisuja ja kehittää jatkuvasti osaamistaan monitieteisessä ympäristössä. Opiskelijat kuulivat, että kovan menetelmä- ja teoriaosaamisen lisäksi kyky asettaa oma tutkimus isompaan kokonaisuuteen ja epätäydellisyyden sietäminen ovat avaintaitoja tulevaisuuden työelämässä.

Päivän aikana opiskelijat pääsivät esittelemään osaamistaan posterisessiossa ja speed dating tyylisessä rekrytointiosiossa. Yritykset taas pääsivät ääneen lyhyissä tietoiskuissa, alumnien inspiroivissa urapoluissa ja esimerkeissä siitä, miten yritysyhteistyö tutkielmien teossa saattaa yhteen opiskelijoita ja ammattilaisia.

Päivä sai loistavan vastaanoton, ja sitä pidettiin varsin onnistuneena. Osallistujilta kerätään vielä palautetta, joka huomioidaan ensi vuoden Tulevaisuuden Geo osaaja -tapahtuman suunnittelussa.