Materiaalit / Materials

Kallio- ja maaperägeologisia kohteita

Ohessa digiloikan luomia Giga-Paneja ja 3D-malleja kohteittain ympäri Suomea opetuskäyttöön. Osaan on jo liitetty selitteitä ja vinkkejä tulkinnan tueksi. Lisäämme tänne uutta materiaalia mm. kesän #Geodigiexpedition2019 matkaltamme sitä mukaa kun materiaaleja saadaa prosessoitua valmiiksi malleiksi.

Kohteisiin tullaan lisäämään taustamateriaalia kuten karttoja ja alueiden geologista historiaa. Osasta kohteista on maatutka-aineistoa jotka yhdistetään sedimenttiseinämien Giga-Paneihin ja joista voidaan luoda maanalaisten kerrosten kolmiulotteisia malleja.

Kaikki Giga-Panit ovat myös Gigamacro -sivulla ja 3D-mallit löytyvät Sketchfabista HY-GEO-käyttäjältä.

Peräpohjan ja Keski-Lapin kallioperäkohteita / Bedrock sites in S. and central Finnish Lapland

Peräpohjan ja Keski-Lapin sedimentologiaa / Sedimentary sites in S. and central Lapland

Tampereen liuskejakso / Tampere Schist belt

Uutelan kallioperäpaljastumia / Uutela outcrops

Salpausselät / Terminal moraine formations of S. Finland

Siilinjärven apatiittikaivos / Siilinjärvi apatite mine

Viilarintien hiidenkouru / Glacial groove of Viilarintie

 

Here you can find our GigaPan pictures and photogrammetry models from geological sites around Finland. Materials are created for geoscience teaching and some have already information and tips for interpretation included. We will add more materials from our #Geodigiexpedition2019 as soon as they are ready to be published.

We are aiming to combine the pictures and models with supplementary data such as maps and information about the geological history of the sites. From most sedimentary and some bedrock sites there is also GPR data that will be combined and can be used for creating underground models

All GigaPans can be found in Gigamacro and photogrammetry models in Sketchfab under the user HY-GEO.