Uutela outcrops

Vuosaaren Uutelan alueen kallioperäkohteita

Avokallio Vuosaaren Niemenapajan alueella. Paljastuma on pääosin liuskeista mikrogabroa, jota leikkaavat mafinen hienorakeinen juoni ja luoteesta kaakkoon kulkeva voimakkaasti hiertynyt myloniittinen vyöhyke.

 

Vuosaaren Niemenapajan laajemman 3D-mallin yksityiskohta, jossa näkyy voimakkaasti hiertynyt luoteesta kaakkoon kulkeva myloniittinen vyöhyke. Hiertovyöhykkeen rakenteissa on nähtävissä muun muassa hiertopoimutusta, epäsymmetrisiä budiineja ja toisen asteen hiertosaumoja, joiden mukaan vyöhyke on oikeakätinen. Hiertopoimujen lähes pystyasentoiset akselit viittaavat pääosin vaakasuuntaiseen liikkeeseen, josta ei kuitenkaan ole havaintoja esimerkiksi mineraalilineaatioiden muodossa.

 

Poimuttunut metasedimentti Vuosaaren Skatanniemen alueella. Alkuperäisen kerroksellisuuden suunnassa on voimakas liuskeisuus, ja karkearakeisemmat ja suhteellisesti kompetentimmat kerrokset ovat budinoituneet. Vaaleanpunaiset graniittijuonet leikkaavat kerroksia tai ovat tunkeutuneet kerrosten väliin, myös graniittijuonet ovat paikoittain budinoituneet. Kerrokset ja juonet ovat poimuttuneet epäsymmetrisesti, poimutuksen vergenssi on kohti koillista. Kerrosmyötäisen liuskeisuuden krenulaatio liittyy todennäköisesti tähän poimutukseen, jonka lisäksi liuskeisuuspinnalta on havaittavissa näistä poikkeava mineraalilineaation suunta. Kohteesta on myös gigapan-kuva.

Seuraava 3D-malli ja Gigapan ovat myös Skatanniemen alueelta, ja niissä näkyy samoja metasedimenttejä ja graniittijuonia poimuttumattomina.

 

Poimuttumattomia metasedimenttikerroksia ja niiden myötäinen graniittijuoni Vuosaaressa Skatanniemen alueella. Alkuperäisen kerroksellisuuden suunnassa on voimakas liuskeisuus.

 

Poimuttunut metasedimentti Vuosaaren Skatanniemen alueella. Alkuperäisen kerroksellisuuden suunnassa on voimakas liuskeisuus, ja karkearakeisemmat ja suhteellisesti kompetentimmat kerrokset ovat budinoituneet. Vaaleanpunaiset graniittijuonet leikkaavat kerroksia tai ovat tunkeutuneet kerrosten väliin, myös graniittijuonet ovat paikoittain budinoituneet. Kerrokset ja juonet ovat poimuttuneet epäsymmetrisesti, poimutuksen vergenssi on kohti koillista (kuvan oikea reuna). Kerrosmyötäisen liuskeisuuden krenulaatio liittyy todennäköisesti tähän poimutukseen, jonka lisäksi liuskeisuuspinnalta on havaittavissa näistä poikkeava mineraalilineaation suunta.