Hely Kalska, yliopistonlehtori

Hely jäi eläkkeelle 31.7.2015, minkä kunniaksi me työtoverit teimme hänelle blogin.

Blogin etusivulle - Copy (800x536)

Poimintoja Helyn CV:stä ja vähän muualtakin: FT, neuropsykologi, kouluttajapsykoterapeutti, psykologian tieteellisen neuvottelukunnan jäsen, työnohjaaja psykoterapeuttien koulutusohjelmissa, Helsingin yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen johtoryhmän jäsen, psykoterapian konsensustyöryhmän jäsen, psykologian kouluttajan valtakunnallinen palkinto 2006, luottamustehtävät psykologian yliopistoverkosto Psykonetissä (mm. johtokunnassa, klinikkatyöryhmässä, perustutkintotyöryhmässä, psykoterapian erikoisalaryhmässä ja neuropsykologian erikoisalaryhmässä), asiantuntija Helsingin yliopiston tutkimuseettisessä työryhmässä, Suomen neuropsykologisessa yhdistyksessä, lääkäriseura Duodecimissa, Suomen Akatemiassa, Suomen psykologisessa seurassa, Suomen psykologiliiton työryhmissä, opetus- & sosiaali- ja terveysministeriön psykoterapiatyöryhmässä sekä terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunnassa, psykologian opiskelijajärjestö Kompleksi ry:n kunniajäsenyys 2007, Kompleksi ry:n valitsema vuoden helykalska-5357laatuopettaja vuosina 2000, 2004, 2005, 2007, 2010 ja 2011, ja niin paljon kaikkea muuta, kuten tervehdykset työtovereilta osoittavat.

Simolan rosarion ruusu ‘Hely Kalska’ (damaskon- ja ranskanruusun risteymä).