Kuolevaisuus-hanke

Ihmisen kuolevaisuus on Suomen kulttuurirahaston rahoittama Argumenta-hanke. Rahoitusmallin tavoitteena on luoda tutkijoiden ja tieteiden välistä keskustelua ajankohtaisista, merkittävistä tutkimusaiheista.

Ihmisen kuolevaisuuden teema kytkee yhteen useita ratkaisevia elämänkysymyksiä, joiden syvällinen ymmärtäminen ja kriittinen arviointi on haastava tehtävä nykyisessä
kulttuurisessa ja historiallisessa tilanteessa. Aihepiiri tarjoaa näin kiehtovan alueen monitieteiselle ja tieteidenväliselle tutkimukselle.  Hankkeen toivotaan tuovan tärkeän lisän suomalaiseen ja kansainväliseen akateemiseen ja yleisemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun siitä, mitä kuolevaisuus (ja siihen läheisesti liittyvät käsitteet ja ilmiöt) inhimillisenä – yksilöllisenä ja yhteisöllisenä – ongelmana merkitsee, ja miten siihen tulisi suhtautua.

Hankkeen perusidea on tieteenalarajojen ylittämisessä ja keskustelua käydään muun muassa filosofian, historian, teologian, uskontotieteen, kielitieteen, oikeustieteen, sosiologian, antropologian, taloustieteen, sukupuolentutkimuksen, psykologian, biologian, lääketieteen sekä kirjallisuuden, taiteentutkimuksen, median ja populaarikulttuurin tutkimuksen kanssa. Yhdistävinä kysymyksinä eri seminaareissa ja julkaisuissa pohditaan, miten kuoleman ja kuolevaisuuden määrittelyt ja merkitykset ovat muuttuneet ja miksi niistä keskusteleminen on ajankohtaista tällä hetkellä.

Ihmisen kuolevaisuus -hanke toteutetaan tieteellisten seminaarisarjojen ja julkaisujen muodossa. Hankkeen yhteydessä järjestettävä luentosarja on suomenkielinen ja osittain sen pohjalta toteutetaan aihetta käsittelevä Ihmisen kuolevaisuus – julkaisu.

Johtoryhmä:
Vastaava johtaja: Professori Sami Pihlström (HY)
Akatemiatutkija Sara Heinämaa (HY)
Ylilääkäri, johtaja Juha Hänninen (Terhokoti)
Akatemiatutkija Sari Kivistö (HY)
Professori Simo Knuuttila (HY)
Akatemiatutkija Virpi Mäkinen (HY)
Professori Anssi Peräkylä (HY)
Akatemiatutkija Anne Birgitta Pessi (HY)
Professori Risto Saarinen (HY)
Professori Juha Sihvola (JY)
Professori Seppo Vainio (OY)

Hankkeen koordinaattorina toimii Outi Hakola (HY).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *