Category Archives: Luentosarja

Kuolema Suomessa seminaarin videointi

Huhtikuun 10. päivä järjestetyn Kuolema Suomessa seminaarin videoidut esitykset ovat nähtävissä osoitteessa: http://www.youtube.com/watch?v=pfu1zn2qpQc Kuoleman hinta Terveystaloustieteen näkökulmia ihmisen kuolevaisuuteen Professori Martti Kekomäki, Helsingin yliopisto http://youtu.be/pfu1zn2qpQc?t=3m55s Kuoleman hinta vakuutuksessa Tutkija Turo-Kimmo Lehtonen, Tutkijakollegium http://youtu.be/pfu1zn2qpQc?t=28m48s Tapaustutkimuksena syöpä Ylilääkäri Tiina Saarto, HYKS http://youtu.be/pfu1zn2qpQc?t=51m50s … Continue reading

Posted in Luentosarja | Leave a comment

Kuolema suomalaisessa yhteiskunnassa

Luentosarja kuolevaisuudesta, kuolemasta ja kuolemisesta päättyi maanantaina 27.2.2012 paneelikeskusteluun. Mukana keskustelemassa olivat emerituspiispa Eero Huovinen, Terhokodin johtaja Juha Hänninen, oikeuslääkäri Ursula Vala, psykologi Soili Poijula, professori Lauri Nuutinen ja professori Sami Pihlström. Suomalaisen kuoleman erityispiirteiksi laskettiin eliniän kasvu, minkä takia … Continue reading

Posted in Luentosarja | Leave a comment

Paneelikeskustelu suomalaisesta kuolemasta 27.2.

Kuolevaisuus-luentosarja huipentuu maanantaina 27.2. paneelikeskusteluun suomalaisesta kuolemasta. Paneelissa pohditaan muun muassa saattohoitoa, eutanasiaa ja suremista sekä äkillisen että hitaan kuoleman kohtaamista. Panelistit pyrkivät vastaamaan mm. seuraaviin kysymyksiin: Mitä on suomalainen kuolema ja onko suomalaisessa kuolemassa havaittavissa muutostrendejä? Onko kuolema ja … Continue reading

Posted in Luentosarja | Leave a comment

Kuolema taiteessa ja populaarikulttuurissa

Luentosarjan viimeisellä varsinaisella luennolla keskusteltiin siitä, miten kuolema ilmenee taiteessa ja populaarikulttuurissa. Kuolevaisuus-hankkeen koordinaattori Outi Hakola puhui vampyyrien suhteesta kuolemaan. Taiteilija Minna Havukainen käsitteli, miten taide voi kuvata kuolemaa ja miten taide voi myös auttaa kuoleman kohtaamisessa. Vampyyrit ja romantisoitu … Continue reading

Posted in Luentosarja | Leave a comment

Kuolemisen rituaalit

Tutkija Johanna Sumiala ja Professori Aili Nenola puhuivat kuolevaisuus-luentosarjassa kuolemaan liittyvistä rituaaleista. Sumialan lähestyi asiaa median näkökulmasta ja Nenolan näkökulma oli uskontotieteinen/antropologinen. Kuoleman rituaalit mediayhteiskunnassa Johanna Sumialan mukaan modernissa yhteiskunnassa rituaali on vaikea ja hankala käsite, jolla on usein perinteisen … Continue reading

Posted in Luentosarja | Leave a comment

Kuolemisen sukupuolisuus ja materiaalisuus

Maanantaina 30.1.2012 luentosarjan teemoiksi nousivat kuolemiseen liittyvän hoitotyön sukupuolittuneisuus sekä kuolemiseen liittyvä materiaalisuus testamenttien ja perinnönjaon muodossa. Aiheista olivat puhumassa uskontotieteen yliopistonlehtori Terhi Utriainen ja oikeushistorioitsija Mia Korpiola tutkijakollegiumista. Hoitotyön sukupuolittuneisuus Terhi Utriainen pohti esitelmässään, miksi kuolevan hoito on useimmiten … Continue reading

Posted in Luentosarja | Leave a comment

Mitä on hyvä kuolema?

Maanantain 23.1. luennoissa pohdittiin, mitä on hyvä kuolema. Terhokodin johtaja, ylilääkäri Juha Hänninen käsitteli luennossaan saattohoitoa ja eutanasiaa luonnollisen ja joudutetun kuoleman käsitteiden kautta. Illan toisena puhujana toiminut Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin tutkija Mikko Salmela tarkasteli puolestaan kuolevan ihmisen kohtaamista ja … Continue reading

Posted in Luentosarja | Leave a comment

Kuolema – pakko ja valinta

Kevätlukukauden ensimmäisellä luennolla käsiteltiin kuolemaa niin biologisena välttämättömyytenä kuin itsemurhassa ilmenevänä henkilökohtaisena valintana. Puhujina olivat Oulun yliopiston kehitysbiologian professori Seppo Vainio ja Virpi Mäkinen Helsingin yliopiston tutkijakollegiumista. Kuolevaisuuden – kuolemattomuuden biologia   Seppo Vainio tarkasteli luennossaan kehitysbiologian suhdetta elämään ja … Continue reading

Posted in Luentosarja | 1 Comment

Kuolevaisuus ja vallan elementit

Syyslukukauden viimeisellä kuolevaisuus-luennolla keskusteltiin kuolemaan liittyvästä vallankäytöstä sekä totalitarismin että koulusurmien kautta. Puhujina olivat Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan professori Jaana Hallamaa ja sosiaalipsykologian ja sosiologian dosentti Atte Oksanen. Totalitarismi ja vallan käyttö Jaana Hallamaa nosti puheessaan esille Hannah Adendtin näkemykset … Continue reading

Posted in Luentosarja | Leave a comment

Kuoleman ajallisuus ja kuolemattomuus

Maanantaina 28.11. luentosarjalla keskusteltiin kuolemattomuudesta, sen tavoittelusta ja merkityksistä. Sekä Matti Häyryn (Helsingin yliopisto) että Ville Vuolannon (Tampereen yliopisto) esitelmät nostivat esille kuolemattomuuden ajatukseen samalla kietoutuvan kysymyksen elämän tarkoituksesta. Eliniän huomattava pidentäminen Tieteen ja tutkimuksen kentillä on pohdittu huomattavan eliniän … Continue reading

Posted in Luentosarja | Leave a comment